МВР

ОД Ямбол

 

Отдел „Охранителна полиция”

Структура

Включва три сектора,
осъществяващи дейности по опазване на обществения ред, превенция на правонарушенията, предотвратяване и участие в разкриването на престъпления, осигуравяне на безопасност и контрол на пътното движение.

• Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция" 
    група "Териториала полиция, охрана на обществения ред и КОС"
    звено "Конвой"
    звено "Вътрешни постове"
• Сектор "Пътна полиция"