МВР

ОД Ямбол

 

Отдел „Криминална полиция”

Отдел «Криминална полиция» включва 5 оперативни структори - два сектора и една група и две звена, пряко осъществяващи дейности по предотвратяване, документиране, разкриване и участие в разследването на престъпления:

•Сектор "Противодействие на криминалната престъпност"
• Сектор "Противодействие на икономичиската престъпност"
• "Научно-техническа лаборатория"
• "Престъпления по пътищата"