МВР

ОД Ямбол

 

Сектор „Български документи за самоличност”

Сектор “Български документи за самоличност” е звено за издаване на български лични документи и контрол по тяхното ползване и съхраняване.

Основните направлеия на дейност на групата са :
•Приемане, изготвяне и връчване на български лични документи
• Контрол по ползването и съхраняването на българските лични документи
• Поддръжка на документални, картотечни и автоматизирани информационни фондове
• Предоставяне на данни от информационните фондове на държавни органи, юридически и физически лица