МВР

ОД Ямбол

 

Обява за стартиране на процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/ в МВР за длъжността “технически изпълнител /”Човешки ресурси”

10 сеп 2018

Документи ще се приемат всеки работен ден от 10.09.2018 г. до 28.09.2018 г. от 11:00 ч. до 11:45 ч. и от 16:00 ч. до 17:15 ч. в “Приемната” на ОДМВР - Ямбол

 

Обява на основание Заповед с УРИ 326з-1694/05.09.2018 г., Областна дирекция на МВР - Ямбол

ОТКРИВА

процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/ в МВР за длъжността “технически изпълнител /”Човешки ресурси” - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (за заместване на служител, който отсъства от работа), в сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при ОДМВР-Ямбол - 1 щ. бр.;

Обява за откриване на процедура 
Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
Протокол за крайното класиране на участниците в процедурата                            

 11 октомври 2018 | 17:08