МВР

ОД Ямбол

 

Обява за стартиране на процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/ в МВР за длъжността „главен готвач /ДЩР/“

10 сеп 2018

Документите на кандидатите да се приемат всеки работен ден от 10.09.2018 г. до 28.09.2018 г. от 11:00 ч. до 11:45 ч. и от 16:00 ч. до 17:15 ч. в “Приемната” на ОДМВР - Ямбол.

ОБЯВА

На основание Заповед с УРИ 326з-1695/05.09.2018 г., Областна дирекция на МВР - Ямбол

 ОТКРИВА

процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/ в МВР за длъжността „главен готвач /ДЩР/“ - по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (за определен срок), в "Стол" на сектор "Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности" към отдел "Административен" при Областна дирекция на МВР - Ямбол - 1 бр.;

Обява за откриване на процедура
Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
Протокол за крайно клесиране на участниците в процедурата


 11 октомври 2018 | 16:57