МВР

ОД Ямбол

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба, на основание МЗ 8121К-8480 от 21.08.2018 г.

27 авг 2018

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 28.08.2018 г. до 17.09.2018 г. (включително): от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч.


На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Ямбол за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай - старши полицай - 7 (седем) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 6 (шест) вакантни длъжности;
...

Заповед рег. № 8121К-8480/21.08.2018 г.
Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
Протокол за изменение на Протокол с УРИ 326р-16349/27.09.2018 г.
Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване" - първа част
Протокол за кандидатите допуснати до етап "Психологично изследване" - втора част
Протокол за кандидатите допуснати до етап "Заключително интервю"
Протокол за крайно класиране на кандидатите по конкурса

 15 февруари 2019 | 19:19