МВР

ОД Ямбол

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ОДМВР – Ямбол

20 фев 2019

 

На основание член 10а, алинея 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121К - 3566/04.02.2019 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в група „Оперативен анализ и полицейска статистика” към отдел „Криминална полиция” при Областна дирекция на МВР - Ямбол.

Рег.№ 8121р-3302 от 15.02.2019 г.

Списък на кандидатите допуснати до участние в конкурсната процедура
Протокол за кандидатите допуснати до следващия етап в конкурсната процедура-интервю
Протокол за крайното класиране на участниците в конкурсната процедура

 04 април 2019 | 15:25