МВР

ОД Ямбол

 

Обява за стартиране на процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, за длъжността “системен оператор” - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, в сектор “БДС“ при ОДМВР - Ямбол - 1 щ. бр.

30 окт 2018

 

На основание Заповед с УРИ 326з-2125/25.10.2018 г., Областна дирекция на МВР - Ямбол

ОТКРИВА

процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, за длъжността “системен оператор” - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (за заместване на служител, който отсъства от работа), в сектор “Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР - Ямбол - 1 щ. бр.

Обява УРИ 326р- 18495 от 26.10.2018 г.
Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
Протокол за класиране на кандидатите участващи в процедурата

 26 ноември 2018 | 17:31