МВР

ОД Ямбол

 

Обява за стартиране на процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, за длъжността „системен оператор“ - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в РУ-Елхово при ОДМВР-Ямбол - 1 щ. бр

09 май 2019

На основание Заповед с УРИ 326з-935/09.05.2019 г., Областна дирекция на МВР - Ямбол

 

ОТКРИВА

Обява за стартиране на процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, за длъжността „системен оператор“ - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (за заместване на служител, който отсъства от работа), в "Администрация - РУ" на Районно управление-Елхово при Областна дирекция на МВР - Ямбол - 1 щ. бр.;  Обява 
Протокол за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
Протокол за резултатите от теста за компютърни знания на кандидатите

 05 юни 2019 | 17:20