МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на Удостоверение за собственост (настояща и бивша) върху ППС

  1. Заявление за издаване на удостоверението – по образец
  2. Документ за самоличност на собственика
  3. Такса по тарифа 4 от Закона за държавните такси