МВР

ОД Враца

 

ВНИМАНИЕ, ДЕЦА НА ПЪТЯ !!!

 

Със започването на учебните занятия децата ни стават активни участници в движението - ще ползват обществен транспорт, ще пресичат улици и кръстовища. Отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.

Най-важна, разбира се, е ролята на РОДИТЕЛЯ.

Родители, използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за безопасно движение на пешеходците.

- Ако нямате възможоност да водите и вземате малкия ученик от училище, определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който то може да се прибира. Проходете го няколоко пъти заедно с детето, за да се убедите, че го е запомнило - пуснете го да върви само напред. Уговорете с детето си да минава само по този маршрут, така че ако закъснее, да можете да го откриете, без да обикаляте целия квартал. Добре е да уговорите с детето си час, в който да знаете, че се прибира и ако му се наложи да закъснее - да е длъжно да ви се обади.

- Отделете време, за да научите детето си от къде да играе и как да се пази при пресичане на улиците. Ако на път към училище му се налага пресичане на улица, уговорете точно къде да прави това. Обяснете му как да се огледа и на какво разстояние трябва да бъде отдалечен автомобила, за да предприеме пресичане. Най-добре използвайте някакъв ориентир - Например "Можеш да пресичаш, когато автомобилите са по-далече от онова дърво".

- Обяснете на детето, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил.

- Ако е възможно в първите няколко дни контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут.

- Добре би било, бащата-шофьор да използва времето на пътуванията, за да обяснява нагледно на децата онова, което се вижда пред автомобила - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата.

- Уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви уроците за следващия ден.

- Помнете: детето се нуждае преди всичко от практически тренинг как да оцелява на улицата, само теорията не му е достатъчна. Родителите понякога погрешно смятат, че след като са обяснили на детето правилата за движение и са му казали, че трябва да ги спазва, това ще го направи безупречен участник на движението. Познаването на правилата все още не ги прави част от поведението. И ние знаем редица правила как да бъдем безупречни родители, но към колко от тях безусловно се придържаме? Детето трябва да се научи да мисли, действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под форма на игри, състезания с родителя /например: кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение/.

УЧИТЕЛИТЕ, заинтересовани за безопасността на своите ученици могат :

- Да им обяснят опасните и безопасни места за игра и пресичане около конкретното училище;

- Да ги изпращат до опасните улици, като им помагат да пресекат;

- Да им припомнят в игрова или състезателна форма основните правила за безопасно пресичане.

Въпреки безспорно необходимото обучение, възпитание, образование на децата за безопасно участие в пътното движение, трябва да се знае добре, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те може да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни возила. Играта напълно владее тяхното съзнание и реакциите им са непредвидими и внезапни.

Наивно би било да очакваме, че децата ще се пазят, както правят това възрастните. Ние ВОДАЧИТЕ трябва да познаваме отлично детската психика, да знаем и очакваме възможните реакции на децата, когато са на улицата и близо до нея, да правим всичко възможно, за да не се стигне до опасна ситуация и до пътна злополука. Въпрос на предвидливост и навик е задължителното намаляване на скоростта, когато на и край платното се намира дете. Пострадалите при ПТП деца са главно пешеходци на възраст от 6 до 14 години, а основната причина за това е движението на автомобили с несъобразена скорост, при наличие на деца на и край платното. Никой от онези, които са претърпели кошмара да блъснат дете с автомобила си не е искал това да се случи. До последния миг преди катастрофата всеки от тях е бил сигурен, че се движи с безопасна скорост, че детето, което вижда няма намерение да пресича платното. А е станало тъкмо онова, което не са очаквали. А не са го очаквали, защото не са информирани за опасните, внезапни действия, характерни за детската игра. Или са забравили ...

КОИ ДЕЦА най-често са жертва на произшествия?

- Това са децата до 14-годишна възраст. Те са най-застрашени когато се движат пеш навън.

КЪДЕ стават най-много злополуки?

- В населените места, в отсечките между кръстовищата и на спирките на обществения транспорт. Децата излизат тичешком на платното най-често пред, зад или между паркирали автомобили или спрели на спирки автобуси.

КАК настъпват тези злополуки?

- Детето по правило не се оглежда преди пресичането, вниманието му е ангажирано изцяло с играта. Всичко останало, дори инстинктът за самосъхранение е на заден план. Шофьорът по принцип се движи, използвайки лимита си на разрешена скорост, без оглед доколко тя е безопасна. Заобикаля спрели автобуси, от които слизат пътници, без да намалява скоростта. Не прави това и когато ясно вижда дете на и край платното, въпреки, че правилникът го задължава да направи това. Погрешно е убеден, че подавайки кратък сигнал с клаксона детето или децата край улицата ще се пазят и няма да излязат на платното. Погрешно е убеден, заобикаляйки дете на велосипед, че то няма да залитне и да се отклони наляво пред автомобила му.

- Ако сте шофьор, за да не станете неволен извършител на най-нежеланото на пътя си изработете безотказни рефлекси за следното:

Видите ли дете или деца на и край платното, това е знак за абсолютно задължително намаляване на скоростта и дори спиране, за да се избегне опасна ситуация при еветнуално нелогично втурване на детето на платното.

Заобикаляйте възможно по-отдалеч автобуси и тролейбуси, от които слизат и се качват пътници. Същото се отнася и за заобикаляне на деца и юноши на велосипеди и ли с мотопеди. Те могат внезапно да се отклонят пред автомобила ви.