МВР

ОД Враца

 

Практически препоръки към участниците в движението за безопасно поведение и избягване на рисковите фактори и ситуации за тежки пътно-транспортни произшествия през есенно-зимния период

Тези препоръки са извлечени  от анализа на най-характерните  пътно-транспортни произшествия, настъпващи  през есенно-зимния период. Поднасяни  нееднократно и по подходящ начин чрез медиите /съобразно спецификата на изразните им средства /, те биха спомогнали за изграждане на  ЗАЩИТНО ПОВЕДЕНИЕ  на участниците в пътното движение, което би предотвратило злополуки със самите тях и другите на пътя.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЕШЕХОДЦИТЕ

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ