МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТАНЯ ЙОРДАНОВА ЯНЕВА ОТ ГР. СОФИЯ

28 авг 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА
3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Гимназиална” №1

 

248000-6271-26.08.2019

 

    
ДО                                                              
ТАНЯ ЙОРДАНОВА ЯНЕВА                            
ЖК. „НАДЕЖДА“ III, 311, ВХ.Д, ЕТ.7, АП.110
ГР. СОФИЯ                                                  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед №19-0248-000187/08.07.2019 г. на Началника на РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЛЕК АВТОМОБИЛ ФОРД ФИЕСТА С РЕГ. НОМЕР СА8324ВК ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЕН АУАН  Д963478/08.07.2019 Г., СЧИТАНО ОТ 08.07.2019 Г.“


Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

 


ЗА НАЧАЛНИК НА                                         
РУ - Б.СЛАТИНА                                           
СТ. ИНСПЕКТОР:                                          
/Б. Викторов/           
/Съгласно Заповед 369з-1464/15.08.2019 г./

 28 август 2019 | 08:51