МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ ОТ ГР. МЕЗДРА

28 авг 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА
3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Гимназиална” №1

 

248000-6270-26.08.2019

 

    
ДО                                                           
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ                            
УЛ. „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ “ №35, ВХ.Г,
ЕТ.2, АП.5                                                
ГР. МЕЗДРА                                              

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед №18-0248-000294/06.09.2019 г. на Началника на РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МПС ЛЕК АВТОМОБИЛ ФОЛКСВАГЕН ВЕНТО С РЕГ. НОМЕР ЕН9526ВВ ДО СКЛЮЧВАНЕТО НА ЗГО, СЧИТАНО ОТ 06.09.2018 Г.“


Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

 


ЗА НАЧАЛНИК НА                                         
РУ - Б.СЛАТИНА                                           
СТ. ИНСПЕКТОР:                                          
/Б. Викторов/           
/Съгласно Заповед 369з-1464/15.08.2019 г./

 28 август 2019 | 08:55