МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЛИЯН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ОТ С. ГАЛИЧЕ, ОБЛ. ВРАЦА

19 ное 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ  “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”


 

рег. № 5735р-10072
18.11.2019 г.                             

 

ДО                                       
ИЛИЯН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
С.ГАЛИЧЕ, ОБЛ.ВРАЦА          

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№19-5735-000002/21.01.2019г. год. на началник група в РУ„АЕЦ Козлодуй” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка ”ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА СУМПС“  на основание чл.171, т.1, Б. „Д“   от ЗДвП.


Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца.


Настоящото съобщение се публикува на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс.

 


НАЧАЛНИК НА                          
РУ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“                 
/АТ.ПЕТКОВ/

 19 ноември 2019 | 10:41