МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОБРИН ВИДЕНОВ БОРИСОВ ОТ С. ТЪРНАК

21 ное 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА
3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Гимназиална” №1

 


Рег.№248000-8588/20.11.2019 г.

 

ДО                                          
ДОБРИН ВИДЕНОВ БОРИСОВ   
УЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 27
С. ТЪРНАК                               

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед №19-0248-000241/14.09.2019 г. на Началник Група РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца, Заповед №19-0248-000256/19.09.2019 г., и Заповед №19-0248-000257/19.09.2019 г. на Началника на РУ – Бяла Слатина Ви е наложена принудителна административна мярка „ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА СУМПС НА ВОДАЧ ДО ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАЛЖИМАТА ГЛОБА “, и „ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА СУМПС НАВОДАЧ ДО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СКЛЮЧЕНА ВАЛИДНА ЗАСТРАХОВКА.“
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА                     
РУ - Б.СЛАТИНА                   
ГЛ. ИНСПЕКТОР:                  
/Кр. Йончев/

 21 ноември 2019 | 11:08