МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЛИНА НАЙДЕНОВА СИМОВА ОТ С. ЛЕСУРА

24 юни 2020

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

 

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Гимназиална” №1

_______________________________________________________________________________

 

 

                                               ДО

                                 НИКОЛИНА НАЙДЕНОВА СИМОВА

УЛ. „ВОЛГА“ №5

С. ЛЕСУРА

 

    

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №20-0248-000100/11.05.2020 г. на Началник РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ АСТРА С РЕГ. НОМЕР РК0716АТ ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЕН АУАН  GA179862/11.05.2020 Г., СЧИТАНО ОТ 11.05.2020 Г.“

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА

                                                                 РУ - Б.СЛАТИНА

                                                                  ГЛ. ИНСПЕКТОР:

                                                                                               /Кр. Йончев/

 24 юни 2020 | 16:47