МВР

ОД Враца

 

СЪОНЩЕНИЕ ДО ТРИФОН АТАНАСОВ ТОДОРОВ СЕЛО БОРОВАН

08 юни 2020

 

ДО

ТРИФОН АТАНАСОВ ТОДОРОВ

УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №12

С. БОРОВАН

 

    

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №20-0248-000017/28.01.2020 г. на Началник РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЛЕК АВТОМОБИЛ ФОЛКСВАГЕН БОРА ВР9072СС ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЕН АУАН  Д898948/24.01.2020 Г., СЧИТАНО ОТ 24.01.2020 Г.“

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА

                                                                   РУ - Б.СЛАТИНА

                                                                   ГЛ. ИНСПЕКТОР:

                                                                                               /Кр. Йончев/

 08 юни 2020 | 11:01