МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ ОТ С. БОДЕНЕЦ

19 авг 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР– ВРАЦА

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- ВРАЦА
гр. Враца, ул. “СТ.САВОВ” №  2, тел. 692558

 

Рег.№ 179500-7674

16.08. 2019 г.                                    

                                                                 

ДО
Красимир Иванов Иванов
С.Боденец, ул.“Дунав“  №24

                                                                 
        

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Съобщаваме Ви, че със ЗППАМ № 19-1795-000 012 на РУ- Враца е наложена принудителна административна мярка “Прекратяване на регистрация на МПС” по чл.171, т.2А, от ЗДП- за срок от 10 месеца, спрямо МПС л.а. „Опел Вектра” с рег.№ ВР3503СС – Ваша собственост.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

                                                                         ВПД   НАЧАЛНИК
РУ ВРАЦА

                                                                                    /М.ИВАНОВ/
16.08.2019г.

 19 август 2019 | 14:36