МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЛИЯН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ ОТ ГР. ВРАЦА

06 дек 2019

Рег.№ 967000-14170
04.12.2019 г.                      

ДО
ИЛИЯН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
ГР.ВРАЦА

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№19-0967-000304/23.06.2019г.  на началник група в  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка ”ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА СУМПС“  на основание чл.171, т.1, Б.Е   от ЗДвП.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

НАЧАЛНИК НА
СЕКТОР   ПП ВРАЦА:  П

 

04.12.2019Г.

 

 06 декември 2019 | 11:26