МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ ОТ ГР. ВРАЦА

12 ное 2019

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№18-0967-000712/11.10.2018г. год. на началник група в  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка ”ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА СУМПС“  на основание чл.171, т.1, Б.Б   от ЗДвП.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

НАЧАЛНИК НА

СЕКТОР   ПП ВРАЦА:  П

 

 

 12 ноември 2019 | 09:47