МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕЛЕОНОРА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА ОТ ГР. СОФИЯ

12 сеп 2019

 ДО

 ЕЛЕОНОРА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
КВ. „АБДОВИЦА“ №192
ГР. СОФИЯ

 

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №19-0248-000199/02.08.2019 г. на Началника на РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МПС ЛЕК АВТОМОБИЛ ФОРД КА С РЕГ. НОМЕР СА2846МС ДО СКЛЮЧВАНЕТО НА ЗГО, СЧИТАНО ОТ 24.06.2019 Г.“

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

ЗА НАЧАЛНИК
НА РУ - Б.СЛАТИНА
СТ. ИНСПЕКТОР:
 /Б. Викторов/
/Съгласно Заповед 369з-1464/15.08.2019 г./

                 

 12 септември 2019 | 11:13