МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЪЛЪБИН АНЕЛИЕВ БЛАГОЕВ С. ТЪРНАК

29 ное 2019

 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА
3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Гимназиална” №1ДО
ГЪЛЪБИН АНЕЛИЕВ БЛАГОЕВ
УЛ. „КРАЙНА“ №70

С. ТЪРНАК

 

    

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №19-0248-000179/24.06.2019 г. на Началник РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЛЕК АВТОМОБИЛ  ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ С РЕГ. НОМЕР RDE210  ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЕН АУАН  Д963357/24.06.2019 Г., СЧИТАНО ОТ 24.06.2019 Г.“

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

НАЧАЛНИК НА

                                                                 РУ - Б.СЛАТИНА

                                                                  ГЛ. ИНСПЕКТОР:

                                                                                               /Кр. Йончев/

 29 ноември 2019 | 16:34