МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕШЕВ ОТ С. БОРОВАН

18 май 2020

 

 ДО
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕШЕВ

УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №1, С. БОРОВАН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №17-0248-000165/23.07.2017 г. на Началник Група РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ АСТРА С РЕГ. НОМЕР ВР3740АР  ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЕН АУАН  Г301318/23.07.2017 Г., СЧИТАНО ОТ 23.07.2017 Г.“

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

НАЧАЛНИК НА
РУ - Б.СЛАТИНА

                                 ГЛ. ИНСПЕКТОР:

                                                                    /Кр. Йончев/

                                                

 18 май 2020 | 16:05