МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВИТАЛИ ГАНЧЕВ ВЕЛЧЕВ ОТ С. ДЕВЕНЕ

04 дек 2019

        

До
Витали Ганчев Велчев
С.Девене, ул.“Георги С.Раковски“  №12

                                                                 
        

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Съобщаваме Ви, че със ЗППАМ № 19-1795-000 026 на РУ- Враца е наложена принудителна административна мярка “Прекратяване на регистрация на МПС” по чл.171, т.2А, от ЗДП- за срок от 8 месеца, спрямо МПС мотоциклет  „Ямаха  Маджести” с рег.№ ВР0085В – Ваша собственост.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

                                                                           ВПД НАЧАЛНИК

                                                                           РУ- ВРАЦА: 
                                                                                    /ИЛ.ГЕОРГИЕВ/

03.12.2019г.

 

 04 декември 2019 | 10:44