МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ ГР. СОФИЯ

23 апр 2020

                                               ДО

                                 ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ

УЛ. „ЦВЕТНА ГРАДИНА“ №81, ЕТ.5, АП.11

ГР. СОФИЯ

 

    

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №19-0248-000372/19.12.2019 г. на Началник РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЛЕК АВТОМОБИЛ МИНИ КУПЪР С РЕГ. НОМЕР СВ9889НХ  ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЕН АУАН  Д898848/19.12.2019 Г., СЧИТАНО ОТ 19.12.2019 Г.“

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА

                                                                 РУ - Б.СЛАТИНА

                                                                  ГЛ. ИНСПЕКТОР:

                                                                                               /Кр. Йончев/

 23 април 2020 | 16:03