МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ ЦВЕТКОВ ГРАД ВРАЦА

27 ное 2019

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Гимназиална” №1

 

ДО

БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ ЦВЕТКОВ

ЖК. „СЕНИЧЕ“ 62, ВХ.Г, ЕТ.5, АП.80

ГР. ВРАЦА

 

    

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №19-0248-000093/11.04.2019 г. на Началник РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЛЕК АВТОМОБИЛ ФИАТ УЛИСЕ С РЕГ. НОМЕР ВР3766ВР ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЕН АУАН  АА077498/11.04.2019 Г., СЧИТАНО ОТ 11.04.2019 Г.“

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА

                                                                 РУ - Б.СЛАТИНА

                                                                  ГЛ. ИНСПЕКТОР:

                                                                                               /Кр. Йончев/

                                                                

 27 ноември 2019 | 16:20