МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО АСЕН КИРИЛОВ АСЕНОВ ОТ СЕЛО ПАНЧАРЕВО ОБЛ. СОФИЯ

14 авг 2019

Рег. №334000-1955

08.08.2019 г.                      

 

 

                                                                                  ДО

                                                                                  АСЕН КИРИЛОВ  АСЕНОВ

                                                                                  с.Панчарево  , ОБЛ. София

                                                                                  УЛ.„ПЕТЪР МЕНДЖИЙСКИ” № 12 А

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег. № 19-0334-000030/26.04.2019 г. год. на началника на РУ-Роман при ОДМВР - Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка “Временно спиране от движение на ППС за срок до сключване на Задължителна Гражданска отговорност на  лек автомобил „Опел Корса“с рег.№ СА2367ВА, на основание чл. 171, т. 2 Б.“В“ от ЗДвП.

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС  гр.София.

 

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

                                                                                         ЗА НАЧАЛНИК НА                                                                                                               

                                                                                         РУ - РОМАН

                                                                                         ИНСПЕКТОР

                             /Марин Недялков /

         /съгл.зап№369з-1259/19.07.2019г./

 

 14 август 2019 | 16:34