МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА ОТ ГР. МОНТАНА

13 сеп 2019

ДО
АНИ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
Ж.К. „МЛАДОСТ“ №10, ВХ.Д, ЕТ.5, АП.50
ГР. МОНТАНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед №18-0248-000078/13.06.2018 г. на Началника на РУ – Бяла Слатина при ОДМВР – Враца Ви е наложена принудителна административна мярка „ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МПС ЛЕК АВТОМОБИЛ ПЕЖО 405 С РЕГ. НОМЕР М9118АМ ДО ОТПАДАНЕ ОСНОВАНИЕТО ЗА ТОВА, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЕН АУАН Д567635/13.06.2018 Г., СЧИТАНО ОТ 13.06.2018 Г.“

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

ЗА НАЧАЛНИК НА
Р
У - Б.СЛАТИНА
СТ. ИНСПЕКТОР: 
  
/Б. Викторов/
/Съгласно Заповед 369з-1464/15.08.2019 г./

                 

                                                        

 

 

 

 

 

 13 септември 2019 | 16:23