МВР

ОД Враца

 

ДО ВАЛЕРИ КРАСИМИРОВ СПАСОВ ОТ ГР. МОНТАНА

20 май 2020

ДО
ВАЛЕРИ КРАСИМИРОВ СПАСОВ
ГР.МОНТАНА

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№16-0967-000025/21.01.2016г. год. на началник група в  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка “ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА  Л.А. СИТРОЕН НЕМО  РЕГ.№СА4031РА”  на основание чл.171, т.2, Б.И  от ЗДвП.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

НАЧАЛНИК НА
СЕКТОР   ПП ВРАЦА:  П

 

 

 20 май 2020 | 16:48