МВР

ОД Враца

 

График за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец Юли 2021г.

30 юни 2021

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

15.07.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Горна Кремена, общ. Мездра

 

Емил Спиридонов – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

15.07.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Долна Кремена, общ. Мездра

Емил Спиридонов – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

15.07.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Моравица, общ. Мездра

 

Емил Спиридонов – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

15.07.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Руска бела, общ. Мездра

Емил Спиридонов – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

21.07.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Бели извор, общ. Враца

 

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

21.07.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Власатица, общ. Враца

 

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

21.07.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Лиляче, общ. Враца

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

27.07.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Хърлец, общ. Козлодуй

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

27.07.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Гложене, общ. Козлодуй

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

27.07.2021 г.

11.00 ч.

с.Бутан, общ. Козлодуй

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

27.07.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Крива бара, общ. Козлодуй

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП


 30 юни 2021 | 13:10