МВР

ОД Враца

 

ГРАФИК за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец Юни 2019 г.

29 май 2019

 

 

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

07.06.2019 г.

10.00 ч.

 

 

 

с. Галово, общ. Оряхово

 

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Евгени Христов – н-к група РОППССВ в сектор ПП

07.06.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Лесковец, общ. Оряхово

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Евгени Христов – н-к група РОППССВ в сектор ПП

07.06.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Селановци, общ. Оряхово

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Евгени Христов – н-к група РОППССВ в сектор ПП

12.06.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Стояновци, общ. Роман

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Иван Коцев – началник сектор ПП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Иван Кръстев – разузнавач в сектор ПКП

12.06.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Радовене, общ. Роман

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Иван Коцев – началник сектор ПП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Иван Кръстев – разузнавач в сектор ПКП

12.06.2019 г.

11.30 ч.

 

с. Кунино, общ. Роман

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Иван Коцев – началник сектор ПП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Иван Кръстев – разузнавач в сектор ПКП

18.06.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Очиндол, общ. Мездра

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

18.06.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Елисейна, общ. Мездра

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

18.06.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Зли дол, общ. Мездра

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

27.06.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Сараево, общ. Мизия

 

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

27.06.2019 г.

10.45 ч.

 

с. Войводово, общ. Мизия

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

27.06.2019 г.

11.30 ч.

 

с. Липница, общ. Мизия

 

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

 29 май 2019 | 14:59