МВР

ОД Враца

 

16 декември 2021

Служители на ОД МВР Враца участваха в международен семинар в Румъния

 

За  периода от 13 до 15 декември 2021г., в гр.Арад,Румъния, инспекторите Георги Йорданов и Теодор Велковски  от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР Враца, участваха в поредна работна среща по проекта RAISA „Повишаване на осведомеността и подобряване на методите на работа за противодействие срещу измамите при вътреобщностни придобивания, засягащ бюджета на ЕС“. Полицейски, митнически и фискални инспектори от Румъния,Унгария и България споделят своя опит в борбата  с данъчните измами. ОД МВР Враца е един от партньорите по проекта  финансиран от ОЛАФ.

Изображения

 16 декември 2021 | 15:46