МВР

ОД Враца

 

15 юни 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще работи  на:

  • 10.07.2021г. от 08:30ч. до 17:30ч.

  • 11.07.2021г. от 08:30ч. до 19:30ч.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на гражданите, подали, вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта ,личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност.

  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден  на 09.07.2021г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

            ЗА ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ Е НЕОБХОДИМО

  1. Гражданите лично да подаде искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца от 06 юли 2021г. до 10 юли 2021г. от 08:30ч до 17:30ч. и на 11 юли 2021г. от 08:30ч до 19:30ч.

  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правота на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ при ОД МВР Враца независимо от обявения постоянен адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ  СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  11 юли  2021Г.

 

Изображения

 15 юни 2021 | 10:01