МВР

ОД Враца

 

09 април 2021

От 19 часа тази вечер до 14 април ще бъде проведена специализирана полицейска операция за контрол по спазване на правилата за движение от водачи на двуколесни моторни превозни средства


 
Основната цел на операцията е намаляване на жертвите на пътя с участието на мотоциклетисти. Пътните полицаи ще извършват масови проверки за наличие на свидетелство за управление на МПС, валидността му за категорията към която спада управлявания мотоциклет, за употреба на наркотични вещества и алкохол, за поставянето на табели на определението за това места, както и за замърсени табели, за техническата изправност на мотоциклетите, за ползването на защитни каски.
Водачите, които управляват мотоциклет чиито табели с регистрационен номер не са поставени на определените за това места, се наказват с  лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лева.
Изображения

 09 април 2021 | 14:08