МВР

ОД Враца

 

06 март 2019

ОД МВР Враца отчете положителни резултати в работата през 2018г.

   

 

   

    
Изводите от анализа на работата  ОД МВР Враца за 2018г. показват положителен  резултат във всички сфери в работата на МВР. На отчет-анализа  на ОД МВР Враца присъства главният секретар на МВР Ивайло Иванов, който сподели, че като цяло  е доволен от изнесените резултати за миналата година, а данните за последното тримесечие поставят ОД МВР Враца в показатели над средните за страната. Главният секретар даде много добра оценка за резултатите в работата по противодействие на акцизните стоки- тютюн и алкохолни изделия. Като много положителна беше оценена и дейността на служителите работещи по криминална  линия.
Директорът на ГД „Национална полиция“ Христо Терзийски изтъкна работата на служителите от Пътна полиция, които са съставили впечатляващ брой актове и фишове на  нарушители на  Закона за движение по пътищата.
Регистрираните  престъпления в областта имат спад от 6,1% спрямо 2017г., като при криминалните престъпления нивото е снижено с 6,25%, а при икономическите престъпления има спад от 12,3%. Разкриваемостта на общата престъпност е 62,48% срещу 55,14% за 2017 г.
От регистрираните 2429 криминални престъпления са разкрити 1600, като разкриваемостта е повече от 65%. В сравнение с 2017г. криминалистите на ОД МВР Враца отчитат ръст в разкриваемостта спрямо м.г. с 6,39 процентни пункта.
Икономическите престъпления са били  315 на брой, от тях  разкрити са 126 броя, което е ръст  с 38% в броя им спрямо миналата година. Разкриваемостта е 40% при 36,1%  за страната. Разкрити са също така  и 41 престъпления от минали периоди. Регистрира се значителен ръст както в броя на разкритите престъпления, така и в броя на установените извършители.  Спрямо 2017г. се забелязва увеличение в броя установените престъпления с акцизни стоки,   престъпленията против горското стопанство, присвояванията и обсебванията и при престъпленията против парично-кредитната система, както и при регистрираните подкупи.  Общо през годината са разкрити 156 престъпления с акцизни стоки, като тук се включват и тези от минали години. През 2018 г. по това направление във всички структури на територията на ОД на МВР – Враца са извършени проверки по 231 заявителски материали, заведени са 43 досъдебни производства са съставени 204 акта. По линия на акцизните стоки за периода са организирани и проведени общо 227 специализирана операции при които са проверени 1629 търговски обекта, 816 МПС и 1168 лица. При проверките са иззети общо 675 922 къса цигари без български акцизен бандерол, 1351,387 кг. нарязан тютюн и 1365,65 л. алкохол. През 2018г. разкритите щети от дължимия и не внесен акциз в Републиканският бюджет от иззетите количества акцизни стоки е над 4 000 000 лв.
По отношение на средства, предоставени на Р. България от ЕС са разкрити 2 престъпления с предотвратени щети за над 65 000 лв.
 При престъпленията в сферата на селското стопанство са отработени 70 преписки, от  64 са изпратени на прокуратурата, като 60 от тях са с мнение за образуване на досъдебни производства.
С цел  запознаване с информация за недопускане извършване на престъпления срещу възрастните хора, през 2018г.  са проведени  466 периодични превантивни срещи и беседи по превенцията срещу телефонните измами, чиито жертви обикновено са възрастни  граждани.
Продължи провеждането на срещи с кметове и граждани, живущи в уязвими и отдалечени места. Такива срещи се провеждат всеки месец. През 2018 г. са посетени 106 населени места, като са проведени 106 срещи от мобилен екип на ОДМВР – Враца, съставен от служители на охранителна, криминална и икономическа полиция.
През 2018г. на територията на ОД МВР Враца не са допуснати действия на терористични организации и групи на територията на областта срещу български и чужди граждани, инфраструктурни обекти и обекти на държавната и местната власт. Осигурена бе защита на населението и критичната инфраструктура. В област Враца няма концентриране на бежански потоци, като има драстично намаляване на установените случаи на незаконно пребиваващи чужденци на територията на областта.  Не са идентифицирани лица, издирвани за участие в тежки престъпления и съпричастност към терористични организации. Отсъстват взривявания, поръчкови убийства, отвличания с цел откуп, задържания на заложници, изнудвания спрямо представители на държавната или местната власт. Не са допуснати безредици или  тежки нарушения на обществения ред.
      

 

Изображения

 06 март 2019 | 17:12