МВР

ОД Враца

 

18 ноември 2020

Удължаване на срока на валидност на българските документи за самоличност

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение обн.в ДВ 98 от 17.11.2020г

Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.


За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.
  

Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.


Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОД МВР  Враца , имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена поръчка   във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ на територията на област Враца .

 

Изображения

 18 ноември 2020 | 13:09