МВР

ОД Враца

 

20 ноември 2019

НАЦИОНАЛНО ПЪЛНОМАЩАБНО УЧЕНИЕ „ЗАЩИТА 2019г.“


Днес, в рамките на   Национално пълномащабно  учение „Защита 2019 г.“, в гр. Козлодуй беше проведено   занятие по херметизация на обществена сграда и хранителен магазин, и евакуация на ученици и училищен персонал. Представители на Националния  щаб и на Междуведомствената експертна група наблюдаваха действията  при изпълнение на Плановете за защита при бедствия на община Козлодуй. При стриктно спазване на предписанията за подобни случаи, беше демонстрирана организацията  и провеждането на  евакуация в СУ“Св.Св.Кирил и Методий“ в гр. Козлодуй. В условията на усложняваща се обстановка спасителните екипи подпомогнаха херметизацията на сградата на училището и магазин в града, и организираха медицински профилактики.  Главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов се запозна на място с работата на екипите и даде висока оценка на координацията в работата и изказа задоволство от наличната техника.


Действията на всички структури на Единната спасителна система се наблюдават от представители на Международната агенция  за атомна енергия, Беларус, Украйна, Русия, като и на посолството на Япония у нас. Пълномащабното учение се проведе  в рамките на два дни, като бяха проиграни ситуации на територията на четири области в страната.


Министърът на вътрешните работи Младен Маринов  ръководи Националния щаб формиран в рамките на Националното пълномащабно учение „Защита 2019г.“

Изображения

 20 ноември 2019 | 16:33