МВР

ОД Враца

 

04 октомври 2021

Служители на ОД МВР Враца участваха в работата по международен проект проведен в гр.Брашов,Румъния.

За времето от 28 септември до 1 октомври 2021г. в гр.Брашов,Румъния,  инспекторите Георги Йорданов и Теодор Велковски  от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР Враца, участваха в поредна работна среща по Проектът RAISA „Повишаване на осведомеността и подобряване на методите на работа за противодействие срещу измамите при вътреобщностни придобивания, засягащ бюджета на ЕС“.  ОД МВР Враца е един от партньорите по проекта съвместно с полицейски служби от Румъния  и Унгария. Основната цел в съвместната работа  е създаването на професионална мрежа от служители в страните – пратньори, които да противодействат на данъчни измами, засягащи бюджетите на държавите в ЕС, както и подобряването на методите и техниките на разследване
Изображения

 04 октомври 2021 | 17:32