МВР

ОД Враца

 

13 август 2021

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ВОДАЧИ НА МОТОПЕДИ И МОТОЦИКЛЕТИ

          Водачите на двуколесни моторни превозни средства (МПС) са уязвими участници в движението по пътищата и точно заради това Законът за движението по пътищата (ЗДвП) задължава управляващите пътни превозни средства да бъдат внимателни и предпазливи към тях.

            Мотопедистите и особено мотоциклетистите са особено застрашени от попадане в опасна ситуация, защото превозните им средства са изключително маневрени и бързо развиват по-висока скорост, а това допълнително ги превръща в невидими!

 

Съвети на пътна полиция за техническата изправност

 

            Заради високата маневреност и управлението с висока скорост особено на мотоциклетите задължително отделяйте време за периодични проверки на техническата изправност на своите двуколесни моторни превозни средства.

Проверявайте спирачките, светлините, състоянието на гумите, амортисьорите, веригата и другите системи, които гарантират вашата сигурност от гледна точка на техническата изправност. При невъзможност сами да отстраните повредата, непременно се обръщайте към експерти в специализирани сервизи и автоработилници. За мотоциклетиста и мотопедиста е изключително важно превозното средство да е технически изправно, за да се повиши стабилността му. 

ЗАТОВА:

 • Не правете компромиси с техническата неизправност! При необходимост отложете пътуването до отстраняване на повредата!

 • Планирайте консултация с компетентни специалисти!

   

Съвети на пътна полиция за екипировката

 

            Да си на две колела те прави по-уязвим от онези, които са в превозни средства на 3, 4 и повече колела. При възникнал удар водачът на двуколесно превозно средство е изправен пред в пъти по-голям риск от тежко нараняване или фатален край. 

Най-често при произшествие ударът се понася от главата на мотоциклетиста/ мотопедиста. Не случайно ЗДвП задължава и водачът, и неговият спътник да се обезопасят с каски. Погрижете се да имате каска и за онзи, когото искате да возите, и не приемайте отказ да я използва. При всички случаи при падане от мотоциклет или мотопед и водачът, и спътникът му са в пряко съприкосновение с пътната настилка, бордюра, стълба, дървото, стената или друго превозно средство. Освен главата, наранени са и други части на тялото. Често травмите се оказват вътрешни. Изборът на подходящо облекло и използването на защитни елементи (протектори) в областта на кръста, коленете и лактите може да ви предпази от по-тежки травми. 

ЗАТОВА:

 • Не подценявайте използването на каска!

 • Осигурете каска и за спътника си!

 • Снабдете се с подходящо облекло и други протектори!

   

Съвети на пътна полиция за правоспособността

 

            Желанието за управление на мотопед или мотоциклет е свързано с навършването на определена възраст и придобиването на правоспособност за съответната категория чрез полагане на изпити. Немалка част от пътнотранспортните произшествия с двуколесни моторни превозни средства са допуснати от неправоспособни водачи.

Ако не сте навършили необходимата възраст за започване на курс и придобиване на правоспособност, не пренебрегвайте разпоредбите на закона. Възрастовите граници за придобиване на правоспособност за различните категории МПС са обусловени от степента на физическото развитие, стабилност и устойчивост на психологическата зрялост на хората. До навършване на необходимата възраст може да започнете да изучавате ЗДвП и правилника за неговото прилагане. По време на курса за придобиване на правоспособност инструкторите разкриват тънкостите за безопасно движение на две колела. Притежаването на свидетелство за управление на мотопед или мотоциклет ще ви направи по-уверени, когато започнете да трупате опит на пътя. Не се изкушавайте да карате МПС, ако нямате свидетелство за управление за съответната категория. Това е административно нарушение, което се наказва по ЗДвП, а ако повторите нарушението – ще ви бъде потърсена наказателна отговорност.

ЗАТОВА:  

 • Информирайте се за изискванията според Закона за движението по пътищата!

 • Информирайте се за административнонаказателната и за наказателната отговорност, която носите при нарушения на ЗДвП!

 • Управлявайте мотопед или мотоциклет само ако сте правоспособен водач!

   

Съвети на пътна полиция за пътната настилка

 

            Често пътната настилка е неравна, но след дъжд е особено опасна. У водачите на мотоциклети и мотопеди се създава лъжовното усещане за стабилност и затова често   подценяват пътните условия. Измамното усещане за сигурност на две колела често води до пътни инциденти, някои от които – с фатален край.

Множеството ремонти на пътната настилка и недоброто й почистване след тях са изключително опасни. Остатъците от пясък, кал и малки камъчета особено в краищата на платното и на завои крият риск от подхлъзване и падане. За това спомагат и различните течности, отделяни от превозните средства и попадащи върху пътната настилка. В населените места, твърде често на нови места, се изграждат изпъкнали изкуствени неравности и повдигнати кръстовища и пешеходни пътеки за предпазване на други уязвими участници в движението, каквито са пешеходците.

ЗАТОВА:

 • Бъдете внимателни на завои и при движение в близост до края на платното!

 • Бъдете подготвени за среща с непредвидени опасности!

 • Не забрявайте за изкуствените неравности и повдигнатите пешеходни пътеки! Когато преминавате през тях, намалете скоростта и бъдете внимателни – може да пресича пешеходец.

 

Съвети на пътна полиция за скоростта и сигурността

 

            Да си водач или пътник на мотоциклет или мотопед, е свързано с по-голяма вероятност от попадане в рискова ситуация. Истината е, че двуколесните МПС са:

 • по-нестабилни,

 • по-незащитени и

 • по-незабележими

  в сравнение с останалите ППС. Причините за това са необходимостта от балансиране на мотопеда/мотоциклета, ограничеността на предпазните средства, по-малкият им габарит и изкушението за движение с по-висока скорост.

  Има пътни участъци, по които е забранено движението на превозни средства, които не може да развият скорост, по-висока от определената. Същевременно за различните пътни участъци са въведени ограничения на скоростните режими. И в двата случая нарушаването на законовите разпоредби може затрудни придвижването на останалите участници в движението или да доведе до риск от попадане в пътни инциденти с пострадали хора.      

  Особено опасни са приятелските надпревари и скоростните състезания („гонки”), които не са регламентирани или възникват случайно и внезапно и се провеждат извън обезопасени за целта трасета. Резките ускорения и спирания, слаломите между превозните средства, акробатичните демонстрации и емоциално предизвиканите надпревари с други МПС може да доведат до непредвидено произшествие и да застрашат и останалите участници в движението на пътя.

  Изберете подходяща за условията скорост и спазвайте по-голяма дистанция. Така ще си осигурите повече време за реакция и място за спасителна маневра и в населено, и извън населеното място. При всички случаи си изградете навик да се пазите сами на пътя. Не разчитайте другите участници в движението да правят това. На мотопеда/мотоциклета вие сте по-трудно забележим от водачите на леки или товарни автомобили особено ако попаднете в така наречената „мъртва точка“ на огледалата за обратно виждане. Не забравяйте, че поради по-малкия габарит на мотопеда/мотоциклета, по-голямата му маневреност и по-високата скорост, с която се движите, вие сте невидим за останалите.

  В населените места най-често възникват пътни злополуки с уязвимите групи, участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни ППС. Бъдете изключително внимателни при преминаване покрай:

 • спирки на градския транспорт,

 • детски площадки и градини,

 • училища,

 • лечебни заведения,

 • паркове и

 • при пресичане на кръстовища.

  Намалете скоростта, изчакайте зеления сигнал на светофара, а дори при разрешителен режим на завой на кръстовище изчакайте преминаването по пешеходната пътека на бавно движещите се възрастни хора, хора с увреждания, майки с детски колички или деца.

 • Не забравяйте, че другите участници в движението не могат правилно да преценят вашата реална скорост и времето, за което ще ги достигнете.

 • Непрекъснато следете движението около себе си с огледалата за обратно виждане.

 • Планирайте времето си за пътуване на далечни разстояния така, че то да включва периодични почивки. Високата скорост, вибрациите на мотоциклета, шумът и въздушните течения, концетрацията за балансиране, особено при маневриране в скоростен режим и непрекъснатото взиране в тъмната част на денонощието, водят до вътрешно напрежение и натрупване на умора. Кратката почивка и приемът на освежителни напитки ще възстанови силите ви, за да продължите към избраната от вас крайна точка.

 • Не забравяйте при пътуване в сумрак или през нощта да облечете светлоотразителна жилетка.

 • При скоростни нерегламентирани гонки съществува огромен риск от пътен инцидент, в който да пострадате както вие, така и случайни минувачи – водачи на превозни средства и пътници в тях или пешеходци.

   

  ЗАТОВА:

 • Управлявайте двуколесно МПС само ако сте правоспособни!

 • Помнете, че с мотоциклета и мотопеда сте „НЕВИДИМИ“!

 • Научете се да се пазите САМИ!

 • Научете се да пазите другите уязвими участници в движението – пешеходците, и своите спътници!

 • Използвайте светлоотразителни жилетки и елементи!

 • Изберете уравновесен и неагресивен стил на управление!

 • Движете се през разрешени за вашата категория превозно срество пътни участъци!

 • Не нарушавайте скоростните режими!

 • Не участвайте в нерегламентирани скоростни гонки!

 • Стигнете до избраната крайна точка невредими!

 

Съвети на пътна полиция за предимството, маневрите, дистанцията и изпреварването

 

            Стабилността на две колела е по-голяма, когато:

 • културата на движение е по-висока;

 • има толерантност на пътя;

 • е взето правилно решение при маневра или изпреварване при спазване на достатъчно голяма и безопасна дистанция.  

 • Бъдете търпеливи спрямо превозните средства с предимство. Имайте готовност да реагирате, като намалите скоростта дори Вие да имате предимство особено пред завиващи автомобили. Ако се налага, спрете, тъй като вероятността някой от изчакващите да потегли по-рано и внезапно да ви затвори пътя, е голяма. Често особено възрастни шофьори, водачи на трактори, селскостопански машини или каруци предприемат завиване, без да са се убедили достатъчно, че не създават конфликт с движещите се направо.

 • Преди да извършите маневра, включвайте достатъчно рано мигачите. Не забравяйте, че в интензивното движение сте по-трудно забележими в сравнение с автомобилите. Винаги преди маневра се убеждавайте, че другите участници в движението са ви възприели и ще осигурят безопасното ви преминаване. Поради малките си габарити, макар със запален фар, мотопедът/мотоциклетът е по-трудно забележим, а поради високата си скорост МПС се озовава за секунди на мястото на сблъсъка с предприелия завиването.  

 • Не се движете непосредствено зад автомобила пред вас. При внезапното му спиране неминуемо ще се блъснете в него. Особено опасно е, когато мотоциклетист с намерение да изпреварва, се движи на минимална дистанция зад едрогабаритни товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, които закриват видимостта напред.

 • Не забравяйте, че водачите на автомобили започват маневри завиване наляво или в обратна посока с  погрешното убеждение, че приближаващият мотоциклет е  достатъчно далече. Други не поглеждат често в огледалата за обратно виждане  и дори не забелязват, че отзад ги застига или дори вече ги изпреварва мотоциклет.

 • В забранените за изпреварване участъци, обозначени с пътни знаци и маркирани с непрекъсната линия, и при интензивно насрещно движение изпреварването е опасно и за вас, и за останалите участници в движението. В стремежа си да не излезете от своята лента, допускате и други нарушения. В подобни ситуации се увеличава рискът от отклоняване наляво и челен удар с насрещни автомобили, както и от падане при съприкосновение с изпреварвания  или насрещния автомобил. Особено критично е, когато биват изпреварвани тирове и други едрогабаритни машини, които ограничават видимостта.

 • Не потегляйте веднага след светване на зеления сигнал на светофара. Мотоциклетът ускорява рязко и влиза в опасен конфликт с другите по-бавни участници в движението. Бъдете много предпазливи, не навлизайте с висока скорост и не изпреварвайте автомобили в зоната на кръстовища. Често настъпват злополуки, когато изпреварваният от вас автомобил внезапно предприеме маневра завой наляво и ви затваря пътя в последния момент. Не увеличавайте скоростта с цел да „хванете” зеления сигнал, който изтича – винаги може да се появи неправилно пресичащ пешеходец или шофьор на автомобил, който бърза да навлезе в кръстовището още на  жълт сигнал на светофара.

ЗАТОВА:

 • Осигурявайте предимство и бъдете толерантни!

 • Сигнализирайте маневрите отрано!

 • Изберете по-голяма и безопасна дистанция!

 • Бъдете внимателни при изпреварване!

 • Предвидете опасностите на кръстовища!

   

  Съвети на пътна полиция за отговорността и гражданската позиция

   

  Възпитанието вкъщи, личният пример на родители и близки, обучението в училище, имитирането на чуждото поведение и подражанието са в основата на културата на движение по пътищата. Нетърпимостта към агресивно поведение на пътя се възпитава и в семейството от родителите и извън дома от цялото общество. Отговорно е поведението, когато всички участват в процеса на възпитание в безопасно поведение на пътя. Не е правилно да се смята, че само пътните полицаи могат да въздействат на нарушителите и да контролират тяхното поведение.

Без да подозирате, вие може да се окажете пример за поведение на по-малки ваши близки, познати, съседи и дори непознати подрастващи. Винаги демонстрирайте правилно поведение като участник в движението по пътищата. Не допускайте юноши и младежи, които са неправоспособни или в явно нетрезво състояние, да управляват вашия или чужд мотопед/мотоциклет или други моторни превозни средства. Дори да искате да запазите добрите си отношения с потенциални нарушители, решете кое е по-ценно за вас – предпазването от евентуален фатален инцидент или създаването на лъжеусещане, че всичко е наред. За предотвратяване на рискови пътувания потърсете съдействие от  органите на реда („Пътна полиция”), като се обадите незабавно на телефон 112.

ЗАТОВА:

 • Бъдете пример за подражание!

 • Търсете съдействие от всички компетентни държавни и местни органи и организации!

 • На телефон 112 подайте сигнал за предотвратяване на пътни инциденти!

   

   


Изображения

 13 август 2021 | 13:52