МВР

ОД Враца

 

29 октомври 2021

От понеделник (1ноември) започва традиционната акция „Зима“, обяви гл.инспектор Петър Цветков - началник на сектор „Пътна полиция“ Враца

І. Кампания  „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Кампанията ще се проведе за времето от 01 до 10 ноември 2021 г. При регистрация и пререгистрация на ППС в пункта на сектор Пътна полиция-Враца, особено внимание ще се обръща на проверка на изправността на светлините  в съответствие с нормативните изисквания.

Контролът ще се насочи към:

- спазването на въведените ограничения за движение на ППС по някои пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

- недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и ППС без необходимото оборудване;

- недопускане движението извън населените места през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП);

- недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга, както и на такива на индивидуални електрически ПС без светлоотразителни жилетки или елементи по облеклото им в нарушение на ЗДвП.

ІІ.1. Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще се проведе за времето от 11 до 20 ноември 2021 г. Дейността да бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Контролът ще е насочен към:

- спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.

- пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, както и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране неизползване на обезопасителни колани/системи/каски от пътници и спрямо водачите ще бъдат вземани административнонаказателни мерки в съответствие със законовите разпоредби;

- недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на ППС, като спрямо нарушителите ще се прилага нулева толерантност.

ІІ.2.  В седмицата на третата неделя на месец ноември (21 ноември 2021 г.) ще отбележим Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който по традиция се отбелязва и в храмовете на всички официални религии в областта.

ІІІ. Кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще се проведе за времето от 21 до 30 ноември 2021 г. Дейността да бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Ще се акцентира върху нарушенията на разпоредбите на чл. 70, ал. 3 и на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП (Чл. 70, ал. 3 – През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини; чл. 74, ал. 1 – Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно; чл. 74, ал. 2 – Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра).

По време на акция „Зима“ ще се планира и извърши оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще се изготвят предписания до собствениците на пътя.

 

 

ЗИМА - 2021 ГОДИНА

Съвети за безопасно пътуване през зимата

 1. От 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

 2. В автомобила трябва да има обезопасителен светлоотразителен триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и аптечка

 3. Превозното средство трябва да е технически изправно. Провери спирачките, отоплителната система и миещото устройство за стъклопочистване

 4. Поддържай устройствата за осветяване и сигнализация чисти, видими, регулирани и в изправност

 5. Смени течностите в автомобила с подходящи за зимата. Особено важно е да смениш водата с антифриз, а лятната течност за чистачки – със зимна

 6. Подсигури се с вериги за сняг. Гумите с шипове са забранени

 7. Винаги зареждай достатъчно гориво и оборудвай автомобила с буксирно въже

 8. Не подценявай локвите и аквапланингите

 9. Планирай маршрута си, информирай се за ремонти и обходи

 10. При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112

   

   


Изображения

 29 октомври 2021 | 14:50