МВР

ОД Враца

 

02 април 2021

ОД МВР ВРАЦА С ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНА НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

В ОДМВР – Враца е сформиран щаб, който координира действията си с всички ведомства и институции, имащи отношение към изборния процес.  За връзка с гражданите, от 8 март работи денонощна телефонна  линия 02/ 90 112 98. На нея, както и на e-mail  [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към ангажиментите на МВР в изборния процес. Създадена е необходимата организация за ускорено издаване на лични документи. Направено е всичко, за да могат граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) поради изгубване, открадване, повреждане, унищожение или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В тази връзка Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа - в зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 2 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. Това удостоверение служи единствено и само за упражняване правото на глас, но не и като легитимация пред други органи. Решението на ЦИК е, че граждани с изтекли по време на извънредното положение документи за самоличност, могат да упражнят правото си на глас, като се легитимират с тях.  Служители на РДПБЗН – Враца са извършили проверки на  местата и обектите, в които ще бъдат провеждани изборите и ще бъдат обособени секциите. Специално внимание е обърнато за наличието на уреди за пожарогасене и възможността за евентуална евакуация на пребиваващите в сградата по време на изборите, в случай на инцидент. Инструктаж е проведен и с на членовете на РИК, секретари на общини и председатели на СИК, по спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Изображения

 02 април 2021 | 14:49