МВР

ОД Враца

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОДМВР – ВРАЦА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 Г

04 яну 2019

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

08.01.2019 г.

10.00 ч.

 

с.Чирен, общ. Враца

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

08.01.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Девене, общ.  Враца

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

08.01.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Три  Кладенци, общ. Враца

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

16.01.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Върбешница, общ. Мездра

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

16.01.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Крапец, общ. Мездра

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

16.01.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Косталево, общ. Мездра

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

17.01.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Боденец, общ. Мездра

 

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Димитър Шейнов – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

17.01.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Моравица, общ. Мездра

 

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Димитър Шейнов – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

17.01.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Руска Бела, общ. Мездра

 

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

Димитър Шейнов – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

23.01.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Бели извор, общ. Враца

 

Атанас Петков – началник отдел ОП

Иван Коцев – началник в сектор ПП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

23.01.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Власатица, общ. Враца

 

Атанас Петков – началник отдел ОП

Иван Коцев – началник в сектор ПП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

23.01.2019 г.

11.00 ч.

 

с.Лиляче, общ. Враца

Атанас Петков – началник отдел ОП

Иван Коцев – началник в сектор ПП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марио Китанов – разузнавач в сектор ПКП

 04 януари 2019 | 15:51