МВР

ОД Враца

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОДМВР – ВРАЦА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 Г.

28 май 2021

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

03.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Струпец, общ. Роман

 

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Старо село, общ. Мездра

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Царевец, общ. Мездра

 

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

03.06.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Брусен, общ. Мездра

Петър Цветков – началник сектор ПП

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

04.06.2021 г.

10.00 ч.

с. Галиче, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – началник група ООРТПКОС

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

04.06.2021 г.

11.00 ч.

с. Мраморен, общ. Враца

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Марин Маринов – началник група ООРТПКОС

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

10.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Боденец, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Крапец, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Върбешница, общ. Мездра

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

10.06.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Косталево, общ. Враца

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

17.06.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Три Кладенци, общ. Враца

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

17.06.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Девене, общ. Враца

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

17.06.2021 г.

11.00 ч.

с.Чирен, общ. Враца

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

 28 май 2021 | 08:44