МВР

ОД Враца

 

Новини

Наградени служители на ОД МВР Враца по случай 5 юли- професионален празник на МВР


Министърът  на вътрешните работи Младен Маринов награди с  „Почетен знак“ на МВР-ІІ степен  директора  на ОД МВР Враца старши комисар Янко Янколов. Наградата  е  за постигнати трайни резултати, безукорно поведение, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните си задължения.


Главният секретар на МВР Ивайло Иванов  награди  с  „Колективна парична награда“ два екипа ( 19 служители) криминалисти от РУ Враца и ОД МВР Враца.  Наградите са за постигнати високи резултати  в служебната дейност, конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения.


Директорът на ОД МВР Враца старши комисар Янко Янколов награди с „Писмена похвала“ общо 89 служители от всички районни управления в областта. Наградите са за съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи.


Двама служители на ОД МВР Враца са наградени  с „Обявяване на благодарност“. Наградите са от административния секретар на МВР Бойко Славчев.

 

Наградени служители  от  РДПБЗН Враца  по повод  празника на МВР


За постигнати трайни резултати, безукорно поведение, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните си задължения и по случай професионалния празник на МВР, с „Почетен знак“ на МВР – III степен е награден младши експерт Людмил Гешев – началник на дежурна смяна в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца към Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца. Наградата  е от министъра на вътрешните работи.


За съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи и във връзка с професионалния празник на МВР, с отличие „Писмена похвала“ са наградени 11 служители на РДПБЗН-Враца. Наградите са от комисар Кирил Василев - ВПД директор на РДПБЗН Враца. 


 

03 юли 2020

7 лица са задържани по време на специализирана операция на територията на община Мездра

На 01.07.2020г., служители на ОД МВР Враца и ЗУ“Жандармерия“ проведоха специализирана операция на територията на с.Зверино, с.Елисейна и с. Зли дол, община Мездра. С цел повишаване на чувството за сигурност в гражданите, противодействие на конвенционалната престъпност, миграционния натиск, каналджийство и трафика на хора на територията на област Враца. В хода на операцията  бяха извършени проверки на 91 лица, 72 МПС, 10 частни адреси.

Задържани са 7 лица извършили различни по вид престъпления. Образувано е едно досъдебно производство за притежание  на наркотични вещества- амфетамин и марихуана, образувани са 3 бързи полицейски производства и 4 преписки. Установени са 18 нарушения на Закона за движение по пътищата, съставени 5 акта и 13 фиша, връчен  е 1 ел. фиш.

01 юли 2020

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ


С настъпване на етап „Восъчна зрелост“ на посевите от житни култури, в периода на жътвена кампания, възникват множество пожари, при което се унищожават хиляди декари зърнено-житни култури всяка година. Най-честите установени причини са небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност, късо съединение.


До момента на територията на РДПБЗН Враца за регистрирани 4  пожара, които са унищожили 893,01 дка  житни масиви.
За недопускане възникването на пожари,  РДПБЗН-Враца призовава стопаните  на земеделски земи, физически и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях.
Най-важните превантивни мерки за пожарна безопасност:


- В периода от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата да не се извършва тютюнопушене, палене на открит огън и паркиране на моторни превозни средства на разстояние по-малко от 50м до посевите;


- Забранено е изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, слогове и крайпътни ивици;


-При започване на жътвата да се осигуряват изискващите се противопожарни ивици, широки не по-малко от 6м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;


-При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури;


-Да се използва изправна техника с осигурени искрогасители и средства за първоначално гасене на пожари;


- Ежедневно, след приключване на работа, техниката да се почиства от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.


Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.

 

30 юни 2020

График за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец юли 2020 г.

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

10.07.2020 г.

10.00 ч.

 

с. Средни рът, общ. Роман

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Станислав Начев – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Момчил Христов – ПИ в сектор ООРТП

10.07.2020 г.

10.00 ч.

 

с. Марково равнище, общ. Роман

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Станислав Начев – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Момчил Христов – ПИ в сектор ООРТП

10.07.2020 г.

11.00 ч.

 

с. Караш, общ. Роман

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Станислав Начев – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Момчил Христов – ПИ в сектор ООРТП

10.07.2020 г.

11.30 ч.

 

с. Хубавене, общ. Роман

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Станислав Начев – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Момчил Христов – ПИ в сектор ООРТП

14.07.2020 г.

10.00 ч.

 

с. Бързина, общ. Хайредин

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ВПД н-к група ООРТПКОС Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

14.07.2020 г.

10.30 ч.

 

с. Рогозен, общ. Хайредин

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ВПД н-к група ООРТПКОС Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

14.07.2020 г.

11.00 ч.

 

с. Сираково, общ. Борован

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ВПД н-к група ООРТПКОС Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

14.07.2020 г.

11.30 ч.

 

с. Алтимир, общ. Бяла Слатина

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ВПД н-к група ООРТПКОС Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

23.07.2020 г.

10.00 ч.

 

с. Долни Вадин, общ. Оряхово

Петър Петров – ВПД н-к група в сектор ПКП

Георги Йорданов – разузнавач в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ (АСКПД) в сектор ПП

23.07.2020 г.

10.30 ч.

 

с. Горни Вадин, общ. Оряхово

 

Петър Петров – ВПД н-к група в сектор ПКП

Георги Йорданов – разузнавач в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ (АСКПД) в сектор ПП

23.07.2020 г.

11.00 ч.

 

с. Остров, общ. Оряхово

 

Петър Петров – ВПД н-к група в сектор ПКП

Георги Йорданов – разузнавач в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ (АСКПД) в сектор ПП

23.07.2020 г.

11.30 ч.

с. Лесковец, общ. Оряхово

Петър Петров – ВПД н-к група в сектор ПКП

Георги Йорданов – разузнавач в сектор ПИП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ (АСКПД) в сектор ПП

29 юни 2020

Гражданите ще могат да правят справки за невръчени глоби по ЗДвП през интернет портала на МВР

 

Услугата ще е достъпна от 24 юни 2020 г., проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН

 

От 24 юни гражданите ще могат да правят справка чрез Портала за административни услуги на МВР за невръчени им наказателни постановления (НП) и електронни фишове. До настоящия момент те имаха възможност да правят проверка само за дължими глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) по влезли в сила фишове, електронни фишове и НП.

Чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане“ (https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index), при въвеждане на номер на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ, те ще могат да проверяват по интернет както за неплатени задължения, така и за наличие на издадени, но невръчени наказателни постановления  и/или електронни фишове.

Както и досега при наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми директно през Портала за административни услуги на МВР. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ-терминали.

От 24 юни при наличие на невръчени НП и електронни фишове на екрана ще се визуализира информационно съобщение за това.

Важно е гражданите да знаят, че за да стане дължима глобата наложена с административно-наказателен документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове. Стъпките тук са две. Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено „Пътна полиция“, като след връчване може да бъде заплатен веднага чрез ПОС-терминал на място или Портала, както и останалите начини - по банков или чрез КЕШ-терминал. За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети ЛИЧНО звеното на „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.

 

По-долу са визуализирани съобщенията, които връща Портала след извършените проверки  на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане:

 1. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения  /снимка 1/

2. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове  и има неплатени задължения /снимка 2/

3. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове  и няма неплатени задължения /снимка 3/

4. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове  и има неплатени задължения /снимка 4/

5.  Резултат при въведени грешни данни или липса на съвпадение между ЕГН и СУМПС -  не се изпълняват проверки /снимка 5/

24 юни 2020

Подземна ​оранжерия ​за ​отглеждане на канабис разкриха служители на ОД МВР Враца

 На 11.06.2020г., служители на ОД МВР Враца проведоха специализирана операция  с  цел противодействие на престъпления свързани с разпространение и притежание на наркотични вещества. След оперативно-следствени действия криминалистите  извършиха претърсване на частен имот  в с. Голямо Пещене, собственост и обитаван от 62-годишен мъж. В двора на имота е открит вход към подземно съоръжение(оранжерия)  с площ от около 25кв.м.,  в която е изградена  специализирана система за отглеждане на растения от рода на конопа. Помещението е оборудвано с климатична техника, система за капково напояване, уреди за измерване на влагата, препарати за подхранване на растенията.  В помещението са открити  180  саксии с насадени растения от рода на канабиса с височина от 80см. до 120 см. В съседен имот ползван от  същото лице, полицейските служители откриха втора оранжерия  с намиращи се в нея 66 насадени растения от рода на канабиса с височина от 80см. до 120 см.  Общо иззета зелена листна маса е с тегло около 17 кг. В сгради намиращи се в същия имот са намерени чувал,  пликове и буркани съдържащи  зелена суха листна маса/канабис/ с общо тегло от около 5 кг. По случая е образувано  досъдебно производство.  Собственикът на имота е задържан в РУ Враца за срок до 24 часа. Операцията е проведена под надзора на Районна прокуратура-Враца. 


ВИДЕО
 

 

12 юни 2020

Служители на ОД МВР Враца под надзора на Районна прокуратура Враца задържаха извършилите на грабеж от пункт за финансови услуги ​в града.

 

След оперативно-следствени действия на служители на ОД МВР Враца, под надзора на Районна прокуратура-Враца  бяха установени и задържани лицата, които на 12.2.2020г. извършиха грабеж на  4000 лева от каса в пункт за плащания в ж.к.“Дъбника“, гр. Враца. Грабежът е бил извършен  след употреба на сила и заплаха с нож  към служител  на  касата  в пункта.  Към момента на престъплението  единствената информация  сочеше, че извършителите са няколко души. След умело проведени  действия  по разследването, под надзора на Районна прокуратура-Враца, на  05.06.2020г. служители на МВР  задържаха   извършителите, две лица на възраст 18 години  и 16години. Двамата са привлечени под наказателна отговорност за престъпление по чл.198, ал.1, вр.чл. 20, ал.2 от НК.  В рамките на днешния  ден- 08.06.2020г., в законоустановения срок, държавното обвинение ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на двете лица.

08 юни 2020

55 специализирани операции са проведени ​на територията на област Враца през месец май 2020г. Криминалната престъпност е намаляла с 26,7%

През месец май 2020 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 260 заявителски материала, при 310 преписки за същия период на 2019 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 170, спрямо 232 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 26,7 %.

 През май 2020 г., спрямо май 2019 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Роман – с 93,3, РУ Оряхово – с 38,9% , РУ Бяла Слатина – с 20%,  и РУ Враца – с 13,2 %. В РУ Мездра  и РУ Козлодуй се регистрира увеличение на регистрираните престъпления съответно със 17,6% и със 7,1%.

  Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 55,8 %, в сравнение с месец май 2019 год. Регистрираните за месец май 2020 г. са 50 престъпления, при 113 през май 2019 г.

 Престъпленията против личността - увеличение с около 6,3 %, в сравнение с месец май 2019 г.      Регистрираните за месец май 2020г. са 15 престъпления, при 16 през май 2019 г.

 Грабежи – намаление с 33,3%. Регистрирани са два грабежа, от които един е разкрит срещу три за май 2019 г. и два разкрити.

Кражби – намаление с 38,8 %. Регистрирани за май 2020 г. са 41, срещу 67 за май 2019 г.

 Измами – 2 са регистрирани измами за месец май 2020 г., при 4 регистрирани за месец май 2019 г.

  Умишлени убийства – през периода май 2020 г. не е регистрирано умишлено убийство, няма и за същия период на 2019г.

  Посегателства спрямо МПС – регистрирано за май е 1 престъпление, за месец май 2019 г. няма регистрирани.

 Палежи – 4 регистрирани за май 2020 г., като два са извършени по непредпазливост, срещу 5 за май 2019г.

 Наркотици – регистрирани за месец май 2020 г. са 15 бр., срещу 10 бр. за същия период на 2019 г.

Акцизни стоки без бандерол – от началото на годината до 31.05.2020 г. са регистрирани 36 заявителски материала и са образувани 7 досъдебни производства. Съставени са 18 акта за установени административни нарушения. Иззети са 125 729 къса цигари без български акцизен бандерол, 196,591 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен бандерол.

Съгласно данните, коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 105 единици  за периода на месец май 2020 г., при 143 за май 2019 г.

За м. май 2020 година регистрираните заявителски материали за криминални престъпления, по общини на територията на област Враца, са както следва: общ. Борован – 12 бр., общ. Бяла Слатина - 46 бр.,общ. Враца – 86 бр., общ. Козлодуй – 33 бр., общ. Криводол - 14 бр., общ. Мездра – 28 бр., общ. Мизия - 17 бр., общ. Оряхово – 26 бр., общ. Роман – 15 бр. и общ. Хайредин – 9 бр.  

 Болшинството от регистрираните заявителски материали за престъпления против собствеността през м. май 2020 година  са концентрирани на територията на следните селски райони: на територията на РУ Враца, в община Криводол -  в селата  Лесура и Ракево, а в община Враца  -  в село Три кладенци; на територията на РУ-Бяла Слатина, в община Борован – в село Борован, а в община Бяла Слатина – в селата Попица, Алтимир, Габаре, Галиче и Търнава; на територията на РУ Козлодуй, в общ. Козлодуй – в селата Бутан и Гложене, в общ. Хайредин – в  село Рогозен; на територията на РУ Мездра – в село Долна Кремена; на територията на РУ Роман – в село Камено поле.

  През месеца, общо на територията на населените места от общините на област Враца са проведени 55 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 652.

Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец май 2020 г.

През май 2020 г. в област Враца са регистрирани 51 пътно-транспортни произшествия, от които 14 са тежки. При катастрофите са убити двама и са ранени 14-ма. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 4 по-малко, загиналите са с равни, а ранените са били с 3 по-малко.

През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 582 акта, 1579 обикновени фиша и 2984 електронни фиша, издадени за установени нарушения на скоростта.

Установени  са 34 водачи, употребили алкохол и 5-ма водачи, употребили наркотици. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 150 глоби, за неправоспособност – 40, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 41

 През месеца са издадени 220 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по ЗДвП, като са прекратени регистрациите на 48 бр. МПС. Проведени са 31  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 28 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

През първите пет месеца на годината броят на пътнотранспортните произшествия в областта е 265, от които 54 са тежки. Загиналите граждани в инциденти на пътя са 5-ма, а ранените са 63. В сравнение с миналогодишният период ПТП-тата в областта са равни, тежките катастрофи – със четири по-малко, ранените -  с шест повече, а загиналите - с двама по-малко.

 

08 юни 2020