МВР

ОД Враца

 

Новини

20 000 къса цигари и наркотични вещества откриха служители на ОД МВР Враца

На 30.03.2020год., на територията на гр. Враца бяха проведени две специализирани операции.

 Служители на РУ Враца проведоха операция с цел противодействие на престъпления свързани с разпространение и притежание на наркотични вещества. След оперативно-следствени действия и проведени заградителни мероприятия,  в 15:20ч. на улица  в гр. Враца е установено и задържан 38-годишен мъж от същия град. При обиска на лицето бяха намерени 6 плика съдържащ бяло прахообразно вещество с общо тегло от 10 грама амфетамин  и 1  сгъвка  съдържаща зелена суха листна маса – канабис с тегло около 5 грама. От извършените последващи процесуално-следствени действия, в  апартамент обитаван от същото лице бяха намерени 7 полиетиленови плика  съдържащи зелена суха листна маса с общо тегло от 59 грама канабис. Мъжът е задържан в РУ Враца. Образувано  е досъдебно производство. В хода на същата операция, в 19:00ч. в търговски обект в гр.Враца е извършен личен обиск на 32-годишен мъж, собственик на обекта. В лицето е открит плик съдържащ метамфетамин. Под рафт в магазина е открита кутия съдържаща  4 плика с бяло прахообразно вещество с тегло около 6 грама матамфетамин. В автомобил паркиран пред търговския обект и ползван от същото лице, полицейските служители са намерили  плик с тегло около 39 грама метамфетамин. Лицето  е задържано  в РУ Враца. Образувано  е досъдебно производство. В рамките на последните няколко дни, това е пореден  случай на разкрито престъпление по линия „Противодействие на престъпления свързани с притежание  и разпространение на наркотични вещества“ в гр. Враца. На 27 март служители на ОД МВР Враца задържаха 18-годишно лице в което бяха открити 28 сгъвки  канабис с общо тегло 39 грама.

За времето от 14:30ч. до 22:00ч.  служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОД МВР Враца  проведоха оперативно издирвателни мероприятия с цел: пресичане, разкриване и документиране на престъпленията, свързани със съхранението и разпространението на акцизни стоки без български акцизен бандерол.  След оперативно-следствени действия, в 19:00ч. на улица  в гр. Враца е  спрян за проверка  лек автомобил „Рено Меган“, управляван от 48-годишен жител на гр. Враца, криминално проявеното по чл.234 от НК.  В багажно отделение на автомобила бяха намерени  и иззети  20 000 къса цигари от различни марки, без български акцизен бандерол. Лицето  е задържано  в РУ Враца. По случая  е образувано досъдебно производство.

31 мар 2020

ПРЕЗ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ ЩЕ БЪДАТ ПРОПУСКАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЖИВОТНОВЪДИ

Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури  за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.
За тази цел всички земеделски стопани и животновъди ще се пропускат през КПП след представяне на попълнената 
декларация, както и на един от следните документи: 

1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или

2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или

3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.

Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при  необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС ”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни масти, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.

Всички граждани, заети в сектор "Земеделие" при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 - 2 метра.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

                                                   

25 мар 2020

ПРОМЕНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ СТРУПВАНЕТО НА ГОЛЕМИ ГРУПИ ОТ ГРАЖДАНИ В ЗВЕНАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МВР

С Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца. 

В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.
В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

                                                   

25 мар 2020

ОБНОВЕНА БЛАНКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КПП В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ

 

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Декларация

24 мар 2020

МВР ПРЕДОСТАВЯ БЛАНКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО ДА УЛЕСНИ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ПРЕЗ КПП В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г. 

Припомняме, че на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

23 мар 2020

ПРЕПОРЪКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, ОДМВР- Враца въвежда ограничения на входно-изходните артерии на областния център за всички автомобили, които напускат града или искат да влязат в него. На контролно-пропускателните пунктове полицаите ще събеседват с водачи и пътниците в автомобилите, и ако липсва неотложност за пътуването по причини, изброени в заповед РД- 01-143 от 21.03.2020 г. на министъра на здравеопазването / ако пътуване не е свързано с: полагане на труд, здравословни причини на пътуващи или негови близки, завръщане на пътуващите по постоянен или настоящ адрес , като те се удостоверяват с документ/,  ще бъдат връщани. 

Умоляваме за пореден път да се преустановят посещенията в паркове, градски градини, спорни и детски площадки , фитнес на открито, беседки, заслони и организирани пикници на открито, обществени места. При забелязване на струпване на повече от двама възрастни на едно място за продължително време, полицаите от разстояние ще призовават да се   прекрати събирането и  хората да  се разотидат. Това ще става  чрез оповестителните системи, с които са оборудвани служебните автомобили.  Молим хората да не напускат домовете си без причина.

Въведен е удобен час за пазаруване на възрастните хора над 60-годишна възраст , като те могат да посещават хранителните магазини и аптеките в удобно за тях време от 8:30 до 10:30 часа всеки ден. Призоваваме всички, които не попадат в тази възрастова група да се съобразят с това, тъй като нямат да бъдат допускани в тези обекти.

ОДМВР- Враца апелира всички жители на областта да проявят гражданска съвест. Корона вирусът може да застигне всеки от нас, който е безотговорен към своето и здравето на своите близки. Напомняме, че полицията изпълнява своите  ежедневните ангажименти по опазване на обществения ред и обслужване на настъпили произшествия, като и съблюдава за реда по време на въведеното извънредно положение.  Безотговорните граждани, които не изпълняват предприетите мерки и предписания натоварват с допълнителни сили и средства униформените служители. Молим за вашата отговорност и подкрепа. Ние ще се погрижим за вас!

21 мар 2020