МВР

ОД Враца

 

човече
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”  -  ВРАЦА.

Наименование на административна услуга Законово основание Срок за извършване Бланка за заявление (искане) Начин на подаване на документа Форма за предоставяне на административната услуга Такса за административната услуга
1 Издаване на СЕРТИФИКАТ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност чл.125, ал.1, т.10 от ЗМВР Съгласно чл.57 от АПК Тегли Искане На място Писмена - сертификат

Тарифа № 4

За таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

2 Издаване на СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност чл.125, ал.1, т.9 от ЗМВР , във връзка с чл.143 от ЗУТ Съгласно чл.57 от АПК Тегли Искане по Наредба Nо Iз-1971 за СТПНОБП На място Писмена - становище

Тарифа № 4

За таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

3 Издаване на СТАНОВИЩЕ  за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация чл.125, ал.1, т.9 от ЗМВР Съгласно чл.57 от АПК Тегли Искане На място Писмена - становище Тарифа № 4 

За таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

4 Издаване на удостоверителен документ за възникнали произшествия и за други и за предоставяне на информация за извършваната дейност/Издаване на дубликат на издадени документи от органите на ПБЗН Чл.18, ал. 1 от ЗМВР Съгласно чл.57 от АПК Тегли Искане На място Писмена –
удостоверителен документ

Тарифа № 4

За таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

5 Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване ПБ на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ чл.129, ал.1 от ЗМВР Съгласно чл.57 от АПК ЗАЯВЛЕНИЕ ТЪРГОВЦИ На място Писмена

Тарифа № 4

За таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

 Харта на клиента

Вътрешни правила за административно обслужване в РДПБЗН
 

Държавна такса по Тарифа 4 за таксите, които се събират в МВР по закона за държавните такси:

IBAN : BG07UBBS 80023112504510  Булстат 129010755  при  ОББ-АД град Враца
в полза на: РДПБЗН Враца

По сметка на РДПБЗН-Враца

В РДПБЗН-Враца на адрес гр.Враца, бул. "Втори юни" № 58 има възможност за заплащане на таксите за административни услуги по електронен път с банкова карта чрез ПОС терминал.

Таблица с предоставяните административни услуги от РДПБЗН Враца