МВР

ОД Враца

 

Акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

      

 

Служителите от сектор „Пътна полиция“-Враца са създали организация за провеждане на комплекс от мерки за сигурността на децата в началото на новата учебна година, съобщи пред журналисти днес главен инспектор Петър Цветков-началник на „Пътна полиция“ Враца.

Седмицата в периода от 16.09.2020г. до 22.09.2020г. е определена за „Седмица на превенцията на детската пътна безопасност”. За периода на провеждането й ще се осъществява засилен полицейски контрол в районите на училища с най-голямо натоварване на движението около тях, приоритетно в началото и края на учебния ден, за спазване ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците от страна  водачите. Ще се извършва регулиране на движението на моторни превозни средства и пешеходци с цел осигуряване безопасно пресичане от децата и техните придружители. Съвместно с представителите на общините са инспектирани районите около училищата  и детските градини за изправността на пътната маркировка, наличието на обезопасителни парапети, осветеността на пешеходните пътеки. Там където е било необходимо са извършени или са в процес на извършване на дейности по освежаване на пътната маркировка, монтиране на допълнителни предпазни парапети, указателни табели или пътни знаци.

 

Практически препоръки

за безопасност на пътя – учебна 2020/2021 година

                              

 

ЗА УЧЕНИЦИ 

 

научи се да се пазиш сам!

 

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

 • Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Припомни си правилата за пешеходци.
 • Винаги:
 • пресичай на зелено;
 • се движи по тротоара;
 • използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 • Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
 • Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
 • Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
 • На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

   

  до училище с велосипед

 • Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
 • Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
 • Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

  ПОМНИ, че:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
 • навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 • велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 • Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
 • Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

  За родители

   

  ПОМНИ!

  децата не са възрастни.

  Безопасността на твоето дете е най-важна.

  Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

   

  АКО ИМАШ първокласник

 • Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
 • Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
 • В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 • Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.
 • Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 • При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 • Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

   

  Ако возиш детето до училище

 • Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.
 • Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 • Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
 • Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

   

 • Ако детето ходи самò до училище
 • Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
 • Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
 • Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
 • Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 • Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
 • Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

   

  Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

  Заедно

 • Проверете техническата изправност на колелото.
 • Изберете най-безопасния маршрут до училище.
 • Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 • Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 • Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

  За водачи

   

  важно!

  Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

   

  ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение

 • Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.
 • Винагибъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.
 • Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 • Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

   

  ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

 • Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 • Винагиимай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
 • Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
 • Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
 • Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
 • При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.

 

Сектор „Пътна полиция“ –

Областна дирекция на МВР - Враца

Септември, 2020 г.

 

 

 

14 сеп 2020

Резултати от работата на ОДМВР Враца през месец август 2020г.

 

През месец август 2020 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 267 заявителски материала, при 297 преписки за същия период на 2019 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 153, спрямо 221 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 30,8 %.

 През август 2020 г., спрямо август 2019 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Мездра -  с 58,6%, РУ Враца – с 53,2%,  РУ Оряхово–  с 27% РУ Роман – с 25%, и РУ Козлодуй – с 6,5 %. В РУ Бяла Слатина се регистрира увеличение на регистрираните престъпления от 36 престъпления през август 2019 на 42 престъпления за август 2020 г., което в процентно изражение е ръст от 16,7%.  Ръстът се дължи предимно на увеличение при установените общоопасни  престъпления.

По видове престъпления, през август 2020 спрямо август 2019 г., състоянието е следното: 

Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 54 % в сравнение с месец август 2019 год. Регистрираните престъпления за месец август 2020 г. са 50, при 109 през август 2019 г.

 Престъпленията против личността – бележат равен брой. Регистрирани са по 17 престъпления.

 Грабежи – Няма регистрирани грабежи за отчетните периоди.

Кражби – намаление с 62,8 %. Регистрираните кражби за август 2020 г. са 35, срещу 94 за август 2019 г.

 Измами – регистрирани са 3 измами за месец август 2020 г., срещу  2 регистрирана за месец август 2019 г.

  Умишлени убийства – през периода на м. август 2020 г. е регистрирано 1 умишлено убийство - разкрито, срещу 2  за същия период на 2019 г. , които са били разкрити.

  Посегателства спрямо МПС – три са регистрирани за август 2020 г., срещу 2 за месец август 2019 г.

 Палежи – 5 регистрирани за август 2020 г. срещу 3 - за август 2019 г.

 Наркотици – регистрирани са 8 бр. за месец август 2020 г. срещу 7 бр. за същия период на 2019 г.

При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината до 31.08.2020 г. са регистрирани 69 заявителски материала и са образувани 10 досъдебни производства. Съставени са 34 акта за установени административни нарушения. Иззети са 129 750 къса цигари без български акцизен бандерол, 472,240 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен бандерол и 395 л алкохол без български акцизен бандерол.

Съгласно данните, през м. август 2020 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 94 единици,  при 136 единици, отчетени през август 2019 г.

За м. август 2020 година общо регистрираните заявителски материали за криминални престъпления, по общини на територията на област Враца, са както следва: общ. Борован – 10 бр., общ. Бяла Слатина - 42 бр., общ. Враца – 70 бр., общ. Козлодуй – 42 бр., общ. Криводол - 14 бр., общ. Мездра – 26 бр., общ. Мизия - 17 бр., общ. Оряхово – 33 бр., общ. Роман – 8 бр. и общ. Хайредин – 5 бр.  

  През месец август 2020 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 68 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 518.

Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец август 2020 г.

 През август 2020 г. в област Враца са регистрирани 60 пътно-транспортни произшествия, от които 16 са тежки. При катастрофите са убити 3-ма и са ранени 23-ма граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 11 по-малко, загиналите са с 2-ма повече, а ранените са с 6-ма повече.

През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 607 акта, 1623 обикновени фиша и 2466 електронни фиша, издадени за установени нарушения на скоростта.

   Установени  са 30 водачи, употребили алкохол. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 152 глоби, за неправоспособност – 33, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 23

   През месеца са издадени 205 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по ЗДвП, като са прекратени регистрациите на 33  бр. МПС. Проведени са 36  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 35 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

През първите шест месеца на годината броят на пътнотранспортните произшествия в областта е 439, от които 100 са тежки. Загиналите граждани в инциденти на пътя са 11, а ранените са 127. В сравнение с миналогодишният период ПТП-тата в областта са с 30 по – малко, тежките катастрофи – с 3 повече, ранените -  с 25 повече, а загиналите - с един по-малко..

 

10 сеп 2020

Незаконно притежавано оръжие и боеприпаси са иззети от два части адреса в община Криводол, обл.Враца


На 03.09.2020г., след оперативно-следствени действия на служители на УП Криводол,  в 13.30ч.  е извършена  полицейска  проверка в къща  в село Ракево, обитавана  от 69-годишен  мъж от гр. Враца. В жилището са намерени  и иззети незаконно притежавани: 2 бойни карабини, 3 ловни пушки,  3 револвера, 1 автоматичен пистолет, пневматична пушка и пневматичен пистолет, 370 боеприпаса/патрони/ от различен калибър за различни видове оръжие. Мъжът е задържан в РУ Враца. Образувано  е бързо полицейско производство.


В хода на същата операция е извършена проверка и в частен дом в село Градешница, обитаван от 69-годишен жител на същото село.  При проверката са намерени  и иззети незаконно притежавани ловни патрони. Образувано  е бързо полицейско производство.

04 сеп 2020

График за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец Септември 2020 г.


Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

02.09.2020 г.

10.00 ч.

 

с. Стояновци, общ. Роман

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Цветков – ВПД началник сектор ПП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Марин Маринов – ВПД н-к група ООРТПКОС

02.09.2020 г.

10.30 ч.

 

с. Радовене, общ. Роман

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Цветков – ВПД началник сектор ПП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Марин Маринов – ВПД н-к група ООРТПКОС

02.09.2020 г.

11.00 ч.

 

с. Кунино, общ. Роман

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Цветков – ВПД началник сектор ПП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Марин Маринов – ВПД н-к група ООРТПКОС

10.09.2020 г.

10.00 ч.

 

с. Комарево, общ. Бяла Слатина

 

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

10.09.2020 г.

10.30 ч.

 

с. Тлачене, общ. Бяла Слатина

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

10.09.2020 г.

11.00 ч.

 

с. Буковец, общ. Бяла Слатина

 

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

10.09.2020 г.

11.30 ч.

 

с. Нивянин, общ. Борован

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

17.09.2020 г.

10.00 ч.

 

с. Върбица, общ. Враца

 

Цветан Захариев – началник отдел ОП

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

17.09.2020 г.

10.30 ч.

 

с. Вировско, общ. Враца

Цветан Захариев – началник отдел ОП

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

17.09.2020 г.

11.00 ч.

 

с.Тишевица, общ. Враца

 

Цветан Захариев – началник отдел ОП

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

17.09.2020 г.

11.30 ч.

с. Горно Пещене, общ. Враца

Цветан Захариев – началник отдел ОП

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

24.09.2020 г.

10.00 ч.

с. Игнатица, общ. Мездра

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ВПД ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

24.09.2020 г.

10.30 ч.

с. Зверино, общ. Мездра

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ВПД ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

24.09.2020 г.

11.00 ч.

с. Лютидол, общ. Мездра

 

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ВПД ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

24.09.2020 г.

11.30 ч.

с. Лютиброд, общ. Мездра

 

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ВПД ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

01 сеп 2020

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО