МВР

ОД Враца

 

30 юли 2018

Провеждане на срещи и прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец август 2018 г.

Дата и час

Населено място /община/

Мобилен екип

07.08.2018 г.

10.30 ч.

 

с. Пудрия, общ. Криводол

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

07.08.2018 г.

11.00 ч.

 

с. Големо Бабино, общ. Криводол

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – ВПД н-к група ООРТПКОС

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

16.08.2018 г.

10.30 ч.

с. Буковец, общ. Бяла Слатина

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

16.08.2018 г.

11.00 ч.

с. Нивянин, общ. Борован

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

28.08.2018 г.

10.30 ч.

 

с. Баница, общ. Враца

 

Емил Спиридонов – н-к гр.ППОИ в сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

28.08.2018 г.

11.00 ч.

с. Оходен, общ. Враца

 

Емил Спиридонов – н-к гр.ППОИ в сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

ВНИМАНИЕ! Служебно се прекратява регистрацията на ППС, което не е регистрирано от новия му собственик

 

От отдел „Пътна полиция“ в ГДНП напомнят, че в края на 2017 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) за служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да го регистрира на свое име.
 Изпълнението на разпоредбата изискваше технологично време за разработване на изтеглен файлсофтуер за автоматично следене на сроковете и автоматично прекратяване на регистрацията, който вече е готов и работи. След направено развитие на програмното осигуряване, от 12.06.2018 г. е добавена нова функционалност в АИС „КАТ Регистрация на ППС и собствениците им“ - служебно прекратяване на регистрацията на превозно средство, което се извършва автоматично за договори, въведени в Регистъра на ПС след 27.12.2017 г. Така, ако нов собственик не изпълни задължението си по закон, превозното му средство ще бъде дерегистрирано служебно.
 Също така от 06.03.2018 г. е изградена връзка между информационните системи на МВР и Нотариалната камара, с която се осигурява получаване на информация за договора за прехвърляне собствеността на ППС веднага след неговото сключване. 
 Важно е да се знае, че управлението на превозни средства с прекратена регистрация е престъпление по смисъла на чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс.
 Напомняме на гражданите, че от края на 2017 г. е в сила и разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП, където е предвидено, че приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика.
 При неизпълнение на задължението по чл. 145, ал. 2 от ЗДвП се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.

21 юни 2018

958 нарушения на скоростта на територията на област Враца, по време на специализирана операция по линия на TISPOL

Нарушенията са установени на територията на цялата област в периода от 06 до 12 август, когато беше проведена специализирана операция по линия на TISPOL, за контрол на разрешената максимална  скорост.

В рамките на операцията, служители на „Пътна полиция“ и екипи на районните полицейски управления извършваха денонощен контрол на движението.

С мобилни камери са установени общо 563 нарушения на скоростта, като 101 нарушения са извършени  в тъмните часове на денонощието. Стационарни камери са регистрирали 395 нарушения на максималната разрешена скорост.

Операцията за контрол на разрешената максимална скорост се проведе на територията на всички държави-членки на европейската мрежа на службите на Пътна полиция-TISPOL

13 авг 2018

Внимание: Опасност от пожари!

 

Огнеборците припомнят основните правила за пожарна безопасност
 
С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъде опазена селскостопанската реколта, гората и имуществото ни, е важно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност.

От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния сезон:
- недопустимо е изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;
- всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;
- преди да запалите огън – уверете се, че не е ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;
- не оставяйте огъня без наблюдение, а накрая внимателно го изгасете;
- не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;
- разчистването на сухи треви и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне;
- забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.
 
При пожар потърсете помощ на телефон 112.
 
На страницата на НИМХ може да проверите как ще се промени индексът за пожароопасност през следващите 48 часа.

08 авг 2018

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО