МВР

ОД Враца

 

17 юни 2021

В периода 15 юни – 31 август 2021г., на територията на ОДМВР-Враца ще се проведе традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

 

Препоръки за безопасност
 за ползване от деца и възрастни през летния ваканционен период

ПЕШЕХОДЕЦЪТ 
Трябва:
1. Да използва ТРОТОАРИТЕ, ПОДЛЕЗИТЕ И НАДЛЕЗИТЕ
2. Да се оглежда В ДВЕТЕ ПОСОКИ, ПРЕДИ ДА ПРЕСЕЧЕ платното за движение, дори да е на пешеходна пътека.
3. Да се движи СРЕЩУ ДВИЖЕНИЕТО и ПО БАНКЕТА, ако няма тротоар.
4. Да премине, когато се убеди, че шофьорът го е видял и е разбрал, че ще пресича.
5. Да пресича улицата по НАЙ-БЪРЗИЯ и БЕЗОПАСЕН начин.
6. Да ПРЕСИЧА само на ЗЕЛЕНО.
7. Да се ОГЛЕДА за приближаващи превозни средства ДОРИ светофарът ДА СВЕТИ ЗЕЛЕНО.
8. Да НЕ ГЛЕДА В ТЕЛЕФОНА ИЛИ ТАБЛЕТА, когато пресича.
9. ДА НАМАЛИ ЗВУКА, ако е със слушалки в/на ушите, за да възприема страничните шумове.
10. Да БУТА ВЕЛОСИПЕДА СИ, ако е навършил 12 години и иска да се движи по тротоара или да премине през пешеходната пътека.
БОНУС: ПЕШЕХОДЕЦЪТ трябва да постави светлоотразителни елементи по дрехите или тялото си, когато върви пеша в тъмното.
ВЕЛОСИПЕДИСТЪТ
Трябва:
1. Да УПРАВЛЯВА велосипеда ПО ТРОТОАРА, ако не е навършил 12 години.
2. За ИИЗПОЛЗВА велоалеята, ако има такава. 
3. Да УПРАВЛЯВА велосипеда НАЙ-ВДЯСНО НА ПЪТЯ, ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО, ако е навършил 12 години.
4. ДА ИЗПОЛЗВА РЪЦЕТЕ СИ, за да укаже каква МАНЕВРА ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ (потегляне, завиване, заобикаляне или спиране).
5. Да ИЗПОЛЗВА огледалата за обратно виждане, ако колелото има такива.
6. Да СЕ ОГЛЕЖДА често, за да знае кой още е на пътя.
7. Да управлява велосипед, който е с РАБОТЕЩИ спирачки, светлини и звънец и който е оборудван със СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ.
8. Да използва СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА, която е задължителна, когато е тъмно, когато няма добра видимост и ако велосипедистът се движи извън населеното място.
9. Да ДЪРЖИ С РЪЦЕТЕ си кормилото, а КРАКАТА да са на педалите на велосипеда.
10. Да управлява велосипеда ПРЕД ИЛИ ЗАД ПРИЯТЕЛЯ СИ, а НЕ ДО НЕГО и да НЕ СЕ ХВАЩА/ДЪРЖИ за друго превозно средство. Ако е спряло, то може да потегли внезапно,  а ако се движи, може внезапно да ускори.
БОНУС: За ВОДАЧИТЕ НА ховърбордове, скейтбордове, тротинетки И ЗА ПРИДВИЖВАЩИТЕ СЕ С ролери, кънки и други подобни средства ВАЖАТ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД.

ВОДАЧЪТ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Трябва:
1. Да е ПРАВОСПОСОБЕН водач за категорията управлявано превозно средство: автомобил, мотопед или мотоциклет (да притежава свидетелство за управление на тази категория МПС).
2. Да ШОФИРА ТРЕЗВЕН и да НЕ СЕ ДРОГИРА.
3. Да НОСИ СВИДЕТЕЛСТВОТО си за управление на МПС и документите на ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, което управлява.
4. Да управлява МПС, което е:
 - РЕГИСТРИРАНО,
 - ИЗПРАВНО и преминало ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД,
 - за което е СКЛЮЧЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
 - за което има ПЛАТЕНА ПЪТНА ТАКСА (при управление извън населените места).
5. Да ИЗПОЛЗВА обезопасителен КОЛАН/ защитна КАСКА и да контролира използването на обезопасителен колан/ защитна каска от ПЪТНИЦИТЕ.
6. Да СПАЗВА ЗАКОНА за движението по пътищата, да НЕ ПРЕВИШАВА скоростта, да ОСИГУРЯВА ПРЕДИМСТВО на пешеходците и да бъде ТОЛЕРАНТЕН към останалите.
7. Да НЕ СЕ РАЗСЕЙВА, докато шофира (чатене, говорене по телефона, настройване на комуникации и др.).
8. Съобразява поведението си с ПЪТНИТЕ и с АТМОСФЕРНИТЕ условия.
9. Да НЕ ПРЕДОСТАВЯ МПС на неправоспособни водачи.
10. Ако все още няма свидетелство за управление на МПС, но има навършени години за дадена категория МПС, да се запише на ШОФЬОРСКИ КУРС, ДА СЕ ЯВИ НА ИЗПИТ и да ПРИДОБИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ.
БОНУС: Не забравяй, че ДЕЦАТА НЕ СА ВЪЗРАСТНИ! Бъди внимателен, когато преминаваш покрай деца, детски площадки, игрища, училища и през жилищни зони.
ПЪТНИКЪТ
Трябва:
1. Да ПЪТУВА в автомобил или на мотопед/мотоциклет, управляван от ПРАВОСПОСОБЕН ВОДАЧ (който има свидетелство за управление на МПС).
2. Да ПЪТУВА в/на превозно средство, управлявано от ТРЕЗВЕН И НЕДРОГИРАН ВОДАЧ.
3. Да пътува в превозно средство с ПОСТАВЕН обезопасителен КОЛАН/ защитна КАСКА и да бъде ВЗИСКАТЕЛЕН към ВОДАЧА, ако не си е ПОСТАВИЛ КОЛАН/КАСКА.
4. Да се КАЧВА и СЛИЗА ОТДЯСНО на превозното средство, от СТРАНАТА НА ТРОТОАРА.
5. Да СЕДИ на ЗАДНАТА СЕДАЛКА, ако не е навършил 12 години.
6. Да ЗАЕМА в превозното средство МЯСТО, което НЕ ПРЕЧИ НА ВОДАЧА да контролира ППС.
7. Да НЕ ПРЕЧИ на ВОДАЧА, да НЕ го РАЗСЕЙВА с поведението си (да не говори високо, да не пуска силно музиката).
8. Да НЕ ПОДАВА ГЛАВАТА, РЪЦЕТЕ или КРАКАТА си през ПРОЗОРЕЦА/люка.
9. Да ИЗИСКВА от ВОДАЧА да СПАЗВА СКОРОСТТА и ДА НЕ НАРУШАВА други правила.
10. Да не пътува в ТЕГЛЕНО превозното средство.
БОНУС: Да ПАЗИ ОКОЛНАТА СРЕДА и да НЕ ИЗХВЪРЛЯ нищо през прозореца.

2021 г.
Главна дирекция „Национална полиция“
Отдел „Пътна полиция“

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще работи  на:

  • 10.07.2021г. от 08:30ч. до 17:30ч.

  • 11.07.2021г. от 08:30ч. до 19:30ч.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на гражданите, подали, вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта ,личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност.

  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден  на 09.07.2021г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

            ЗА ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ Е НЕОБХОДИМО

  1. Гражданите лично да подаде искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца от 06 юли 2021г. до 10 юли 2021г. от 08:30ч до 17:30ч. и на 11 юли 2021г. от 08:30ч до 19:30ч.

  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правота на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ при ОД МВР Враца независимо от обявения постоянен адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ  СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  11 юли  2021Г.

 

15 юни 2021

Важно за гражданите, чийто лични документи изтичат през 2021 г.


Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. и  големия брой лични карти,  чийто срок изтича през 2021 г. ОД МВР Враца уведомява гражданите, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане на срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение,  гражданите могат да подадат заявления за лична карта и/или паспорт, във всяко звено „Български документи за самоличност“ на територията на област Враца  /ОД МВР Враца, РУ – Бяла Слатина, РУ – Козлодуй, РУ – Оряхово, РУ – Мездра , РУ – Роман/, ако имат постоянен адрес на територията на областта. Готовите документи се получават от същото звено където е подадено заявлението.


Удължаването на валидността на личните карти и паспорти /съгласно разпоредбите разпоредбата на §10 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение/ се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспорти са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.


Крайният  срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 /тридесет/ дни, след датата на изтичане валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20.00 /двадесет/ до 150.00 /сто и петдесет/ лева.


Работно време на сектор „Български лични документи“ при ОД МВР Враца


Сектор БДС при ОД МВР Враца – от 08.30ч. до 17.30ч.


РУ – Бяла Слатина, РУ – Козлодуй, РУ – Оряхово, РУ – Мездра, РУ – Роман от 08.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч.


11 юни 2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ОД МВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2021Г.


През месец май 2021г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 231 заявителски материала, при 326 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 174, спрямо 273 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 36,3 %. 
 

През май 2021 г., спрямо май 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Оряхово –  с 71,4%, РУ Козлодуй – с 65,2 %, Бяла Слатина – с 44,8%, РУ Роман – с 54,5%, РУ Враца – с 11,4%. В РУ Мездра регистрираните престъпления бележат равен брой.


По видове престъпления, през май 2021 спрямо май 2020 г., състоянието е следното: 


Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 44,6 % в сравнение с месец май 2020 год. Регистрираните престъпления за месец май 2021 г. са 56, при 101 през май 2020 г.
 
Престъпленията против личността – бележат увеличение със 19,1% в сравнение с месец май 2020 год. Регистрираните престъпления за месец май 2021 г. са 17, при 21 за май 2020 г.
 
Грабежи – няма регистрирани за месец май 2021 г., срещу  1 регистриран за месец май 2020 г.

Кражби – намаление с 59,5%. Регистрираните кражби за май 2021 г. са 32, срещу 79 за май 2020 г.
 
Измами – регистрирана е 3 измами за месец май 2021 г., срещу  4 за месец май 2020 г.
 
Умишлени убийства – регистрирано е 1 убийство за месец май 2021, за месец май 2020 г. няма.
 
Посегателства спрямо МПС – регистрирано е 1 престъпление за месец май 2021 г., срещу 3 за май 2020 г.
 
Палежи – 7 регистрирани за май 2021г. срещу 4 за май 2020 г.
 
Наркотици – 10 регистрирани за май 2021г. срещу 21 за май 2020 г.
          
При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 39 заявителски материала и са образувани 14 досъдебни производства. Съставени са 10 акта за установени административни нарушения. Иззети са 143 819 къса цигари без български акцизен бандерол и 171 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен.


Съгласно данните, през м. май 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 110 единици,  при 172 единици, отчетени през май 2020 г.
 

През месец май 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 46 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 512.


Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец май 2021 г.


През месец май 2021 г. в област Враца са регистрирани 61 пътно-транспортни произшествия, от които 17 са тежки. При катастрофите са убити 3-ма и ранени 23-ма граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 10 повече, загиналите с 1 повече, а ранените са с 8 повече.


През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 492 акта, и общо 5795 фиша  и клипа с установени нарушения на скоростния режим. Издадени са 167 бр. ЗППАМ.
  

Установени  са 39 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 104 глоби, за неправоспособност – 48, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 34
  

През месеца са прекратени регистрациите на 62 бр. МПС. Проведени са 28  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 28 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.


09 юни 2021

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО