МВР

ОД Враца

 

16 май 2019

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите на звената „Български документи за самоличност“  в СДВР и ОДМВР в страната ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

 

„Ваканция, здравей! Да играем безопасно“

Състезание под наслов „Ваканция здравей! Да играем безопасно“ беше проведено днес в двора на ОУ „Васил Левски“-Враца. 40 деца от различни селища  в област Враца се включиха в заключителния етап на Националната програма „ Работа на полицията  в училище“. 10 отбора  участваха в 4 игри със състезателен характер, разработени от инспекторите от Детска педагогическа стая и Общинска комисия   за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Основната цел в заключителното състезание беше  децата да покажат наученото през годината и да се подготвят за безопасна ваканция  през ваканционните  месеци. В проведеното шоу-викторина бяха включени  въпроси свързани с работата на полицията, с  безопасността на децата и готовността им да помагат на други хора  в случай на нужда.

Служители на ОД МВР Враца демонстрираха работа с помощта на  служебни полицейски кучета.

Отборно класиране:

Първо място: ОУ „Васил Левски“-гр. Враца

Второ място: ОУ „Св.Климент Охридски“-гр. Бяла Слатина

Трето място: ОУ „Св.Св.Кирил и Методий-гр. Криводол

В състезанието участваха още: 2 отбора на ОУ „Васил Левски“-Враца, ОУ „Васил Априлов“- с. Хърлец, ОУ„Христо Ботев“- с. Гложене, СУ“Иван Вазов“-гр. Мездра, СУ“Васил Левски“-гр.Роман, СУ „Васил Левски“-гр.Бяла Слатина

      

          Всички  участници  в състезанието получиха  индивидуални  награди  от МВР

23 май 2019

Повече от 10 хиляди ел. фиша за нарушение на ЗДвП са съставили служители на „Пътна полиция“- Враца.


Намаление  с  19% спрямо миналия  месец  на заявителските  материали  за извършени престъпления,  отчете  на брифинг днес  ОД МВР Враца. Основната  предпоставка за положителната  разликата е намаляване  броя на случаите  на посегателства срещу собствеността на гражданите, заяви комисар Атанас Петков- началник на отдел „Охранителна полиция“.   Принос в превенцията на престъпленията  е  и  продължаващата практика, полицейски служители от различни  сектори да посещават по график малките населени места, където провеждат срещи  с представители на местната власт и гражданите.  По линия на криминалната престъпност , от началото на годината са установени  403 лица извършили различни  по вид престъпления.
Комисар А. Петков  запозната  медиите  с мерките предприети от ОД МВР Враца  за опазване на обществения ред и сигурността преди и по време на предстоящите избори.
Началникът на сектор „Пътна полиция“ старши инспектор Иван Коцев  съобщи, че от началото на годината  са съставени 10 600 ел.фиша за нарушение на ЗДвП. Основна предпоставка за катастрофите са превишена скорост и неспазване на предимство, показва анализа на „Пътна полиция“. Непрекъснатите  специализирани  операции  за контрол на пътното движение  дават положителен резултат,  като за пример беше посочен месец  април, през  който няма загинали в резултата на ПТП.

10 май 2019

ДЕНОНОЩНА ЛИНИЯ ЗА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

Подаваната информация трябва да е относима към дейността на МВР по време на изборния процес


От днес /7 май/  до 27 май 2019 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия на МВР (телефон 02/982 22 32 и e-mail
[email protected] ) за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.


Подаваните на откритата линия сигнали трябва  да са относими към дейността на МВР по време на изборния процес.

07 май 2019

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО