МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ГР.ВРАЦА УЛ.ХР.БОТЕВ 152 /БАНКОВ ОФИС/

17 юли 2018

Във тръжната документация в параграф.I, б."Б",т.9, поради допусната техническа грешка посочената дата 11.06.2018г. да се счита за 31.07.2018г.

 17 юли 2018 | 16:57