МВР

ОД Враца

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца

26 фев 2016

 


Съобщение

Публична покана

Документация

Разяснение страница1 страница2

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 26.02.2016 г. под уникален номер 9050830

Протокол стр1 стр2 стр3 стр4 стр5 стр6 стр7 стр8

Договор храна стр1 стр2 стр3 стр4 стр5

Договор храна стр1 стр2 стр3 стр4 стр5

 23 май 2017 | 16:26