МВР

ОД Враца

 

Снабдяване с електрическа енергия(ниско напрежение) от краен потребител за нуждите на ОДМВР – Враца

31 авг 2017

 
Прикачени документи Лицензия № Л-135-11 на „ЧЕЗ Електро България“ АД   (doc - 414,00KB) - 31 авг 2017 15:31
Приложениие №1 към лицензия № Л-135-11 „ЧЕЗ Електро България“ АД   (doc - 3,21MB) - 31 авг 2017 15:31
Решение лист1   (jpeg - 521,00KB) - 31 авг 2017 15:31
Решение лист2   (jpeg - 479,00KB) - 31 авг 2017 15:32
Решение лист3   (jpeg - 583,00KB) - 31 авг 2017 15:32
Решение лист4   (jpeg - 640,00KB) - 31 авг 2017 15:32
Решение лист5   (jpeg - 630,00KB) - 31 авг 2017 15:32
Решение лист6   (jpeg - 560,00KB) - 31 авг 2017 15:32
Списък обекти   (jpeg - 401,00KB) - 31 авг 2017 15:32
Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП   (pdf - 1,64MB) - 31 окт 2017 15:03

 31 октомври 2017 | 15:09